Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:18, 24.07.2024 r.

„Poranki z PIBR” - cykl spotkań online z ekspertami

Polska Izba Biegłych Rewidentów startuje 30 stycznia 2024 roku z nową inicjatywą edukacyjną pod hasłem „Poranki z PIBR”. Będzie to cykl spotkań online, podczas których eksperci  przybliżać będą ważne i interesujące tematy dla środowiska biegłych rewidentów, kandydatów na biegłych rewidentów i księgowych. Zachęcamy do udziału!

22 stycznia 2024

„Zdecydowaliśmy się na uruchomienie <<Poranków z PIBR>>, aby w ten sposób jako samorząd przybliżać koleżankom i kolegom biegłym rewidentom najważniejsze i najbardziej aktualne tematy z zakresu rewizji finansowej, rachunkowości, podatków czy prawa. Spotkania będą miały charakter otwarty, więc wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną tematyką będą mogą dołączyć i przysłuchiwać się rozmowie naszych gości. Liczymy, że taka forma będzie inspiracją i zachętą do dalszego zgłębiania prezentowanego tematu” – mówi Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i Przewodnicząca Komisji ds. szkoleń.

Poranki odbywać się będą nie rzadziej niż raz w miesiącu w godz. 9.00 – 10.30. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. 

W inauguracyjnym spotkaniu 30 stycznia 2024 roku na temat „Raportowanie zrównoważonego rozwoju – szanse i wyzwania dla biegłych rewidentów” wystąpią specjalizujący się w tematyce ESG biegli rewidenci: Ewa Sowińska oraz Roman Seredyński.

Jak dołączyć do spotkania? 

„Poranki z PIBR” odbywać się będą online w czasie rzeczywistym za pomocą platformy MS Teams. Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Przed każdym spotkaniem będziemy publikować link na stronie internetowej PIBR, w zakładce poświęconej tej inicjatywie przy zapowiedzi poszczególnych spotkań: www.pibr.org.pl/pl/poranki

Link do spotkania na MS TEAMS w dniu 30 stycznia 2024, 9.00 - 10.30:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGRkZWUyZjgtN2FlMy00MTk4LTkzZmEtMDlmZWE5YWM2Y2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4109f28-04de-47f7-af3f-49b851f36081%22%2c%22Oid%22%3a%22ea12b62b-fce9-4f4f-a2b8-2ec887976397%22%7d

Udział w spotkaniu nie zalicza obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formie samokształcenia.

Zapraszamy na poranną dawkę wiedzy na dzień dobry!

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl