Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:05, 12.07.2024 r.

Biegli rewidenci spotkali się z wiceministrem finansów

Wiceminister finansów Jurand Drop spotkał się z prezydium Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przedmiotem spotkania były kwestie rachunkowości i audytu oraz nadzór publiczny nad rynkiem audytorskim.

23 stycznia 2024

Spotkanie wiceministra finansów Juranda Dropa z  prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Kamilem Jesionowskim, zastępczyniami prezesa Agnieszką Kryśkiewicz-Burnos i Joanną Chwaścikowską-Karwacką oraz prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dr. hab. Stanisławem Hońko odbyło się 19 stycznia 2024 r.

Rozmowa dotyczyła m.in. kwestii dotychczasowych doświadczeń w zakresie funkcjonowania nadzoru nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami, sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, w tym także obszar współpracy PANA z samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Rozmowa w Ministerstwie Finansów dotyczyła również implementacji unijnego prawa odnośnie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz przyszłość zawodu biegłego rewidenta i księgowego. Omówiono współpracę resortu finansów z samorządami w ramach projektów dotyczących ułatwienia dostępu do zawodu biegłego rewidenta oraz kierunków rozwoju zawodu księgowego.

Przypominamy, że kilka dni wcześniej przedstawiciele kilkunastu samorządów zawodowych (w tym również PIBR) spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami strony rządowej. Tematem spotkania było prowadzenie konsultacji publicznych i opiniowanie dokumentów rządowych. 

Komunikat Ministerstwa Finansów nt. spotkania znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/biegli-rewidenci-i-ksiegowi-na-spotkaniu-z-wiceministrem-finansow

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl