Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:32, 24.07.2024 r.

Wysokość opłaty minimalnej firm audytorskich z tytułu nadzoru w 2024 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego poinformowała, że opłata minimalna wnoszona przez firmy audytorskie w 2024 r. wynosi 1431 zł.

16 lutego 2024

Opłata ta nie może być mniejsza niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

Minimalną opłatę wnoszą w terminie do 15 października 2024 r. firmy audytorskie, które w 2024 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach roku kalendarzowego lub wysokość opłaty obliczona jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca roku, stanowi kwotę mniejszą niż 1431 zł.

Komunikat Agencji ws. opłaty jest dostępny tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl