Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:08, 24.06.2024 r.

Ustawa o ochronie sygnalistów coraz bliżej wejścia w życie

23 maja 2024 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie sygnalistów, której celem jest ochrona osób zgłaszających naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Nowe regulacje implementują dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

6 czerwca 2024

Sygnalista to osoba zgłaszająca nieprawidłowości w związku z zatrudnieniem, działająca – co ważne – w interesie wspólnym i dobrej wierze, a nie dla własnych korzyści. Taka osoba może być narażona na działania odwetowe takie jak mobbing, pozbawienie awansu czy premii, czemu przeciwdziałać ma niniejsza ustawa.

Sygnalista doświadczający działań odwetowych, będzie mógł wystąpić o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich.

Co ważne, sygnalistą będzie mógł zostać zarówno pracownik – niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy, jak i były pracownik, funkcjonariusz, żołnierz zawodowy, zleceniobiorca, stażysta czy wolontariusz.

Po wejściu w życie ustawy pracodawca będzie miał obowiązek opracowania procedury zgłoszeń wewnętrznych określających zasady przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. Będzie musiał także stworzyć kanały ich przyjmowania.

Obowiązkiem wdrożenia powyższej procedury są objęte firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników, a ponadto: jednostki budżetowe, spółki z o.o., biura rachunkowe bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Uwaga! Limit 50 pracowników nie dotyczy pracodawców, którzy podlegają pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Ustawa jest coraz bliżej wejścia w życie. Po uchwaleniu przez Sejm, trafiła do Senatu, który 5 czerwca wprowadził swoje poprawki, co oznacza, że skierowana zostanie ponownie do Sejmu, a następnie, po odniesieniu się przez posłów do senackich zmian, trafi do podpisu Prezydenta RP.

Nowa ustawa ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast przepisy o zgłoszeniach zewnętrznych zaczną obowiązywać po sześciu miesiącach od ich ogłoszenia.

Z treścią ustawy można zapoznać się pod linkiem: Senat Rzeczypospolitej Polskiej / Prace / Proces legislacyjny w Senacie / ustawy uchwalone przez Sejm / Ustawy uchwalone przez Sejm"

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl