Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:07, 20.01.2021 r.

O polskiej wersji wytycznych GRI G4 – pomoc dla firm w opracowaniu raportów niefinansowych

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z partnerami przygotowało polską wersję wytycznych GRI G4. To najbardziej popularny wzór raportowania niefinansowego. Dostępność tego standardu w języku polskim będzie dużą pomocą dla firm przystępujących do opracowania tego rodzaju dokumentów.  Wytyczne zaprezentowano podczas konferencji „Raportowanie niefinansowe w Polsce” 28 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju.
28 czerwca 2016

Wdrażane zmiany w ustawie o rachunkowości, nakładające obowiązek  poszerzenia zakresu raportowania największych spółek w Polsce o informacje niefinansowe i ujawniania polityki różnorodności, stawiają przed firmami nowe wyzwania.

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2014/95/UE od 2017 roku niektóre firmy w sprawozdaniach z działalności przedstawiać będą istotne informacje dotyczące co najmniej kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka czy przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Dyrektywa weszła w życie 6 grudnia 2014 r. Ministerstwo Finansów przygotowuje obecnie ustawę implementującą ten dokument do prawa krajowego.  

Najnowszy standard raportowania zgodny z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI G4) jest aktualnie najbardziej popularnym wzorem raportowania społecznego. Wytyczne G4 mają charakter uniwersalny i są odpowiednie dla wszystkich organizacji (dużych i małych) na całym świecie.

- Coraz więcej polskich firm publikuje swoje raporty społeczne i angażuje się w różnorodne działania związane z CSR. Dzieje się tak dlatego, że odpowiedzialne podejście do biznesu stwarza przedsiębiorcom szansę na osiągnięcie nowych przewag konkurencyjnych. Firmy prowadzące swoją działalność w sposób społecznie odpowiedzialny potrafią efektywnie wykorzystywać zasoby środowiskowe i materiałowe, sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi, a także budować trwałe relacje z otoczeniem – podkreśla wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. – Obowiązek ujawniania danych pozafinansowych dotyczyć będzie ok. 300 firm w Polsce. Pomocnym w wypełnieniu tego obowiązku sprawozdawczości może być standard raportowania wypracowany przez międzynarodową organizację Global Reporting Initiative – dodaje.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu objętych nowym obowiązkiem firm, przygotowano polską wersję najpopularniejszego standardu raportowania danych niefinansowych, Global Reporting Initiative G4. Umożliwia on elastyczne dostosowanie do potrzeb raportującej organizacji, zawiera konkretne wskaźniki oraz ułatwia sam proces raportowania.

Przetłumaczenie standardu było możliwe dzięki współpracy następujących firmy i instytucji: Ministerstwa Rozwoju, Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Grupy LOTOS oraz Provident. Nad jakością tłumaczenia dokumentu czuwał Komitet nadzorujący, któremu przewodniczyła firma doradczo-szkoleniowa CSRinfo.

- Bardzo się cieszę, że dzięki partnerom tłumaczenia mogliśmy udostępnić bezpłatnie i w języku polskim nie tylko same Wytyczne GRI, ale również Podręcznik stosowania Wytycznych. Ten standard pomaga wypełnić obowiązki dyrektywy na międzynarodowym poziomie. Dzisiaj 60% raportujących globalnie firm korzysta ze standardu GRI lub się do niego odnosi – mówi Liliana Anam, Menedżer Zarządzający CSRinfo. Wprowadzony przez Unię Europejską obowiązek miał na celu ujednolicenie dostępu do informacji gospodarczej na terenie Unii. W wielu krajach ten obowiązek funkcjonuje od wielu lat. Wybór międzynarodowego standardu umożliwi spółkom osiągnięcie tego samego poziomu sprawozdawczości co ich zachodni konkurenci, a inwestorom zapewni porównywalne dane.- dodaje Anam.

Standard GRI G4 w wersji polskiej dostępny jest na stronach:

Ministerstwa Rozwoju, CSRinfo, Global Reporting Initiative

oraz u nas:

Zasady raportowania i wskaźniki

Podręcznik stosowania wytycznych


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl