Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:50, 25.06.2024 r.

Biegły rewident partnerem w raportowaniu CSR

Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, wypowiedziała się na temat roli biegłych rewidentów w raportowaniu niefinansowym w związku z odbywającymi się 6. Targami CSR, których KIBR został partnerem.   - Obowiązek raportowania danych niefinansowych naturalnie rodzi potrzebę przejrzystego, rzetelnego i w miarę możliwości zobiektywizowanego zaprezentowania działań firmy na rzecz środowiska, lokalnej społeczności, pracowników, a także szerokiego otoczenia, w którym funkcjonują. Dlatego biegli rewidenci, jako przedstawiciele profesji współodpowiedzialnej za rzetelność prezentowanych przez przedsiębiorstwa informacji, mają tu szczególną rolę do odegrania. Dzięki swojej interdyscyplinarności oraz dbaniu o standardy wykonywania zawodu i wiarygodność danych udostępnianych przez przedsiębiorstwa coraz częściej to właśnie audytorzy stają się naturalnym partnerem firmy w mierzeniu i raportowaniu danych niefinansowych oraz weryfikowaniu prezentowanych informacji. Środowisko biegłych angażuje się także w proces przeniesienia światowych standardów raportowania na polski grunt (w partnerstwie na rzecz tłumaczenia standardu GRI G4 na język polski uczestniczyli eksperci z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), oraz działania edukacyjne i promocyjne

Rzeczpospolita

15 listopada 2016
Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, wypowiedziała się na temat roli biegłych rewidentów w raportowaniu niefinansowym w związku z odbywającymi się 6. Targami CSR, których KIBR został partnerem.

 

- Obowiązek raportowania danych niefinansowych naturalnie rodzi potrzebę przejrzystego, rzetelnego i w miarę możliwości zobiektywizowanego zaprezentowania działań firmy na rzecz środowiska, lokalnej społeczności, pracowników, a także szerokiego otoczenia, w którym funkcjonują. Dlatego biegli rewidenci, jako przedstawiciele profesji współodpowiedzialnej za rzetelność prezentowanych przez przedsiębiorstwa informacji, mają tu szczególną rolę do odegrania. Dzięki swojej interdyscyplinarności oraz dbaniu o standardy wykonywania zawodu i wiarygodność danych udostępnianych przez przedsiębiorstwa coraz częściej to właśnie audytorzy stają się naturalnym partnerem firmy w mierzeniu i raportowaniu danych niefinansowych oraz weryfikowaniu prezentowanych informacji. Środowisko biegłych angażuje się także w proces przeniesienia światowych standardów raportowania na polski grunt (w partnerstwie na rzecz tłumaczenia standardu GRI G4 na język polski uczestniczyli eksperci z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), oraz działania edukacyjne i promocyjne. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów organizuje szkolenia i spotkania dotyczące tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, biegli występują w roli ekspertów podczas konferencji i debat poświęconych problematyce CSR i raportowaniu - mówi Ewa Sowińska.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl