Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:51, 19.06.2021 r.

Polska wersja wytycznych raportowania niefinansowego G4 już dostępna

60 proc. przedsiębiorstw na świecie stosuje standardy GRI przy raportowaniu danych niefinansowych. Teraz także polskie firmy mogą stosować międzynarodowe wytyczne. KIBR był partnerem tłumaczenia najnowszej wersji standardu na język polski. 28 czerwca w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja z okazji upublicznienia polskiej wersji standardu.
7 lipca 2016

– Raportowanie niefinansowe odzwierciedla fundamentalne zmiany w sposobie myślenia o firmie i jej rozwoju. Ale żeby polski biznes był obecny w globalnej gospodarce powinien komunikować się globalnym językiem – mówiła na konferencji zorganizowanej z okazji publikacji polskiej wersji wytycznych GRI G4 Liliana Anam, menedżer CSRinfo, jedna z koordynatorek projektu tłumaczenia standardów. Wytyczne GRI to najbardziej popularny, dostępny bezpłatnie międzynarodowy standard raportowania niefinansowego. Podczas gdy w Polsce opublikowano do dziś 200 raportów społecznych, w bazie GRI znajduje się ich aż 30 tysięcy z 90 różnych krajów. Udostępnienie polskiej wersji najbardziej popularnych międzynarodowych standardów może być impulsem do rozwoju tej części raportowania w Polsce. Dodatkowym impulsem będzie wejście w życie unijnej dyrektywy nakładającej na część rynku obowiązek raportowania niektórych informacji pozafinansowych. 

Konferencja „Raportowanie niefinansowe w Polsce” współorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju i CSRinfo zgromadziła blisko 200 osób. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów była partnerem wydarzenia. Fot. Bartłomiej Sawka (Cinefoto)

Najpopularniejszy standard raportowania niefinansowego

Choć polscy przedsiębiorcy mają do dyspozycji kilka standardów raportowania niefinansowego eksperci na konferencji przyznali, że wytyczne GRI są tymi najczęściej wybieranymi. – Standard G4 ułatwia określenie istotności prezentowanych informacji, pozwala na ustalenie wagi istotnych aspektów raportowania oraz prezentuje propozycje wskaźników raportowania dla wielu branż – wylicza Liliana Anam. Dodatkowo standard zapewnia porównywalność między firmami i branżami. Dzięki temu interesariuszom łatwiej podjąć decyzję dotyczącą przedsiębiorstwa. – Pomagamy mierzyć istotne odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zależy nam, żeby rozwój zrównoważony miał wpływ na każdą decyzję podejmowaną w przedsiębiorstwie – mówiła Shivani Rajpal z Global Reporting Initiative. Jej zdaniem standardy GRI są też atrakcyjne, ponieważ prezentują różne perspektywy – tworzyli je ludzie z różnych krajów, z różnych branż, sektorów i departamentów. O popularności standardu świadczyć może fakt, że aż 60 proc. firm raportując używa właśnie GRI, i aż 30 państw odnosi się do nich tworząc krajowe regulacje. – Przedsiębiorcy mają do dyspozycji kilka standardów, ale GRI na tym tle pozytywnie się wyróżnia – mówiła z kolei Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider Zespołu ds. zrównoważonego Rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.

Z wytycznych GRI od lat korzysta m.in. Grupa Lotos, dla której wybór standardu był wynikiem analizy pod kątem powszechności wykorzystywania przez biznes z branży. – Liczyła się także porównywalność, jakość i rzetelność pokazywania danych, co z kolei przekłada się na polepszenie sposobu zarządzania i procesów biznesowych – mówiła Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w grupie Lotos.

Raportowanie niefinansowe nie tylko dla chętnych

Ale wytyczne GRI mogą okazać się firmom pomocne, gdy przyjdzie im spełnić wymogi wynikające z unijnej dyrektywy w sprawie obowiązku raportowania niektórych danych niefinansowych. Ta wchodzi w życie już w 2017 roku. Szacuje się, że przepis obejmie około 250-300 polskich spółek. Nowe przepisy zakładają, że obowiązek raportowania niefinansowego będą miały jednostki zainteresowania publicznego, których wielkość zatrudnienia przekracza 500 osób i jest spełniony jeden z dwóch warunków – suma bilansowa przekracza 85 mln zł lub osiągane przychody netto przekraczają 170 mln zł. Firmy będą musiały rozszerzyć raportowanie o ujawnianie istotnych danych dotyczących co najmniej kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Agnieszka Stachniak, zastępca dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów poinformowała uczestników konferencji, że raportowanie będzie odbywało się w cyklu rocznym, a firmy będą mogły informacje niefinansowe zawrzeć w swoim sprawozdaniu finansowym lub w osobnym dokumencie. Firmy będą miały także dowolność jeśli chodzi o wybór standardu raportowania. – Należy pamiętać, że raportowanie opiera się o zasadę „stosuj lub wyjaśnij”. Oznacza, to że przepisy nie narzucają obowiązku prowadzeni biznesu w sposób odpowiedzialny, wymuszają tylko raportowanie sposobu prowadzenia biznesu – wyjaśniła Agnieszka Stachniak.

O roli biegłych rewidentów w weryfikacji informacji niefinansowych mówiła na konferencji Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Fot. Bartłomiej Sawka (Cinefoto)

Zewnętrzna weryfikacja nieobowiązkowa ale ważna

Ministerstwo nie skorzystało natomiast z opcji nałożenia obowiązku zewnętrznej weryfikacji prezentowanych danych niefinansowych. – Zależało nam, żeby zachować maksymalną elastyczność przepisów w zakresie raportowania niefinansowego, oraz aby nie wprowadzać innych dodatkowych obciążeń dla jednostek niż te minimalne wymagane dyrektywą – wyjaśniła Stachniak. Eksperci uczestniczący w konferencji zgodnie przyznali jednak, że choć zewnętrzna weryfikacja raportów niefinansowych nie jest ostatecznie obowiązkowa, to warto się na nią zdecydować. – Myślę, że większość firm zdecyduje się zewnętrzną weryfikację, bo to też większa pewność dla odbiorców raportu. To na podstawie tych danych czytelnicy sprawozdania będą podejmować kluczowe decyzje dotyczące firmy – mówiła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i dodała, że biegły rewident jest w tym wypadku traktowany w pewnym sensie jak głos interesariuszy. – Zewnętrzna weryfikacja to także  oszczędność czasu, bo odbiorca raportu nie musi sam sprawdzać ich poprawności – dodała. – Staramy się przygotować środowisko biegłych rewidentów do tej nowej roli – mówiła po konferencji z kolei Ewelina Kaczorowska, kierownik Działu Samorządowego odpowiedzialna za rozwój CSR w biurze KIBR. KIBR w ramach tematów obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2017 roku zapewnił informacje dotyczące polityk CSR oraz raportowania niefinansowego.  

KIBR członkiem partnerstwa na rzecz tłumaczenia standardu GRI

Za tłumaczenie standardów GRI G4 odpowiedzialna była grupa robocza ds. monitorowania trendów CSR przy zespole do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. KIBR w zespole reprezentowała Ewa Sowińska. Prace tłumaczeniowe rozpoczęły się jeszcze w lutym 2015 roku. Ze względu na skomplikowane wymogi GRI standard w polskiej wersji został zaprezentowany dopiero na czerwcowej konferencji, której partnerem był KIBR. W partnerstwie na rzecz tłumaczenia standardu GRI G4 oprócz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów uczestniczyli Forum odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte, Provident Polska S.A. oraz Grupa Lotos S.A.  Konferencją zorganizowały Ministerstwo Rozwoju i firma doradcza CSRinfo.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnych materiałów:

Informator  – „Krajowa Izba Biegłych Rewidentów odpowiedzialny partner dla biznesu”

Standard GRI G4 w wersji polskiej (podręcznik stosowania wytycznych oraz zasady raportowania i wskaźniki)

Przewodnik po raportowaniu niefinansowym

Stanowisko FEE: Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Rola biegłych rewidentów w weryfikacji informacji niefinansowych

Stanowisko FEE: Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Jak zapewnić wysoką jakość i spójność sprawozdawczości

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl