Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o rachunkowości

Dokument wprowadził w życie postanowienia unijnej dyrektywy 2014/95/UE z 22.10.2014 r., dotyczącej ujawniania danych pozafinansowych. Nowy obowiązek będzie dotyczył największych jednostek zainteresowania
publicznego.

23 stycznia 2017

Dyrektywa wprowadza dla jednostki zainteresowania publicznego wymóg ujawniania w sprawozdaniu z działalności minimum istotnych informacji dotyczących kwestii środowiskowych, pracowniczych i społecznych oraz ujawniania m.in. opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych. Celem dyrektywy jest zwiększenie przejrzystości, podniesienie
istotności, spójności oraz porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych.

W Polsce grupa firm, które zostaną objęte dyrektywą stanowi ok. 300 podmiotów. Obowiązkiem będą objęte te duże jednostki zainteresowania publicznego, które spełnią łącznie następujące kryteria:

- średnioroczne zatrudnienie w odniesieniu do jednostki lub grupy wynosić musi minimum 500 osób,
- suma aktywów bilansu musi wynieść powyżej 85 mln zł lub przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów powyżej 170 mln zł.

Link do zmiany ustawy o rachunkowości.
Link do dyrektywy 2014/95/UE.

Prezentacja MF na temat transpozycji dyrektywy -
http://www.mf.gov.pl

Analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu -
http://odpowiedzialnybiznes.pl

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl