Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:41, 23.02.2020 r.

MF ostrzega przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ministerstwo Finansów wydało 26 czerwca czwarte ostrzeżenie przed stosowaniem agresywnej optymalizacji podatkowej.

26 czerwca 2017

Resort zidentyfikował przypadki wykorzystywania podatkowych grup kapitałowych do agresywnej optymalizacji w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

W powtarzających się schematach działania spółki dokonywały zbycia kluczowych składników majątku (np. zabudowanych nieruchomości komercyjnych), bezpośrednio po czym cały dochód ze sprzedaży przekazywały jako darowiznę do spółki powiązanej. Transakcji towarzyszyły dodatkowe operacje polegające na wymianie udziałów, utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (PGK) i zbyciu udziałów otrzymanych z tej wymiany skutkujące rozwiązaniem nowoutworzonej PGK. W rezultacie tych operacji, dokonanych w krótkich odstępach czasu, dochody zrealizowane na sprzedaży wskazanego majątku nie zostały opodatkowane CIT.

Ministerstwo wskazuje szereg okoliczności, które przemawiają za sztucznością takich operacji i ich podporządkowaniem celowi, jakim jest osiągnięcie nienależnej korzyści podatkowej w postaci uniknięcia opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży składników majątku przez Spółkę A, który był następnie przekazany do Spółki B w drodze darowizny. Przeanalizowane przez Ministerstwo Finansów transakcje zrealizowane z wykorzystaniem tej optymalizacji obejmowały majątek o wartości wielu miliardów złotych w skali kraju.

Pełen tekst ostrzeżenia dostępny jest na stronie Ministerstwa.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl