Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:06, 1.04.2020 r.

Przykładowe sprawozdania z badania zgodne z nową ustawą już dostępne do pobrania

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w odniesieniu do badań sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dotyczących lat obrotowych rozpoczynających się po 16 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy, powstaje obowiązek sporządzenia przez biegłego rewidenta na piśmie Sprawozdania z badania.

17 sierpnia 2017

Celem wsparcia biegłych rewidentów, w realizacji nowego obowiązku, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w dniu 14.08.21017 r. przyjęła Komunikat w tej sprawie.

Pełny tekst komunikatu wraz z przykładowymi sprawozdaniami z badania dostępny jest tutaj.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl