Przykładowe sprawozdania z badania zgodne z nową ustawą już dostępne do pobrania

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w odniesieniu do badań sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dotyczących lat obrotowych rozpoczynających się po 16 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy, powstaje obowiązek sporządzenia przez biegłego rewidenta na piśmie Sprawozdania z badania.

17 sierpnia 2017

Celem wsparcia biegłych rewidentów, w realizacji nowego obowiązku, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w dniu 14.08.21017 r. przyjęła Komunikat w tej sprawie.

Pełny tekst komunikatu wraz z przykładowymi sprawozdaniami z badania dostępny jest tutaj.

 

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl