Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:50, 11.07.2020 r.

PIBR ogłasza nabór na prezesa i członka zarządu Fundacji PIBR

15 września 2017

Celem fundacji jest:

 1. Działalność w zakresie pomocy w celu poprawy warunków życia biegłych rewidentów żyjących w niedostatku z powodów losowych,
 2. Niesienie pomocy materialnej oraz wspieranie różnorodnych form aktywizacji społecznej biegłych rewidentów seniorów,
 3. Promocja zawodu biegłego rewidenta oraz jego społecznej roli,
 4. Promocja i wspieranie rozwoju standardów zawodowych biegłych rewidentów, w szczególności standardów etyki, standardów badania oraz wykonywania innych usług zawodowych biegłych rewidentów,
 5. Promocja oraz wspieranie rozwoju sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, w tym sprawozdawczości elektronicznej,
 6. Działalność w zakresie edukacji i nauki.

Od kandydatów oczekujemy:

 1. Przedstawienia wizji działalności w zakresie realizacji celów statutowych dotyczących biegłych rewidentów seniorów,
 2. Motywacji w działaniu  na rzecz społeczności biegłych rewidentów i chęci rozwoju Fundacji,
 3. Doświadczenia w zarządzaniu projektami,
 4. Rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
 5. Posiadania uprawnień biegłego rewidenta lub tytułu biegłego rewidenta seniora.

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres biuro@pibr.org.pl lub składać w biurze podawczym PIBR w terminie do 29 września.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl