Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:57, 1.02.2023 r.

Drzwi pozostają otwarte

Osoby na własne życzenie wykreślone z rejestru mogą wrócić do zawodu, wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes PIBR.

21 listopada 2017

Wielu biegłych rewidentów w wieku emerytalnym zastanawia się być może nad wnioskowaniem o tytuł biegłego rewidenta seniora. Mogą jednak obawiać się, że na zawsze odetnie ich to od zawodu.

Tymczasem to bezpodstawne obawy! Drzwi pozostają otwarte. Osoba na własne życzenie skreślona z rejestru biegłych rewidentów może w ciągu dziesięciu lat zwrócić się o ponowny wpis. Nie przechodzi wówczas całej procedury rekrutacyjnej, musi jedynie spełniać wymogi ustawowe, między innymi wykazać się nieposzlakowaną opinią. To nie jest tylko stanowisko PIBR – w odpowiedzi na nasze zapytanie taką interpretację wydało Ministerstwo Finansów. Czekamy jeszcze na odpowiedź na kolejne nasze zapytanie, które dotyczy sytuacji osób wpisanych do rejestru w okresie powstawania samorządu – na podstawie ustawy, a nie egzaminów i aplikacji. Trudno mi jednak wyobrazić sobie, że osoby do momentu skreślenia spełniające wymogi wykonywania zawodu biegłego rewidenta miałyby być nagle traktowane jak nieposiadające kwalifikacji. To tworzyłoby rażącą nierówność ich sytuacji prawnej w porównaniu z tymi skreślonymi na własne życzenie, którzy uprawnienia uzyskali już nową drogą.

Czy możliwość powrotu do zawodu dotyczy tylko biegłych rewidentów seniorów?

Zdecydowanie nie – i uważam to za wielki przełom. Po raz pierwszy będziemy mieli dostęp do rozwiązania, które funkcjonuje choćby w profesji doradców podatkowych. Biegły rewident będzie więc mógł niejako zawiesić karierę w tym zawodzie, aby np. pełnić funkcję dyrektora finansowego albo przejść do organów administracji publicznej. Przez ten czas nie będzie mógł wykonywać usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów, ale też nie będą na nim ciążyły obowiązki związane z członkostwem w samorządzie, takie jak obligatoryjne szkolenia czy opłacanie składek i opłat za nadzór.

Czy status biegłego rewidenta seniora pozwala uczestniczyć w życiu samorządu?

Oczywiście, seniorzy mogą uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach, wydarzeniach czy szkoleniach organizowanych przez samorząd. Najwięcej zależy tu oczywiście od działań lokalnych. Krajowa Rada będzie zachęcać i wspierać tego rodzaju inicjatywy oddziałów regionalnych. Między innymi z taką myślą tworzymy nową, działającą w oparciu o merytoryczny program Fundację PIBR, która docelowo zastąpi Fundację Seniora. Czym innym są natomiast bierne i czynne prawa wyborcze – przysługują one jedynie członkom samorządu. Zwalnianie biegłych rewidentów seniorów z obowiązków samorządowych przy zachowaniu przez nich dotychczasowych uprawnień stworzyłoby grupę uprzywilejowaną względem reszty biegłych rewidentów, którzy szkolą się i opłacają składki. Oznaczałoby to także, że osoby już nieaktywne w profesji, pełniąc kierownicze funkcje w samorządzie lub uczestnicząc w wyborze władz, wpływałyby na warunki wykonywania zawodu przez czynnych biegłych rewidentów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl