Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:20, 9.07.2020 r.

Prezes KRBR odpowiada na pismo przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Prezes KRBR odpowiedział na pismo prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w sprawie działań prasowych i konsultacyjnych dotyczących nowej ustawy.

22 lutego 2017

W piśmie skierowanym do prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów szefowa KIDP krytycznie odniosła się do wypowiedzi prasowych odnoszących się do doradców podatkowych i sposobu wykonywania przez nich profesji. Zasugerowała także, że swoje stanowisko do projektu ustawy o biegłych rewidentach… przekazała do KIBR z prośba o komentarz, a wszystkie przesłane przez Izbę uwagi zostały przez nią uwzględnione.

Krzysztof Burnos w swojej odpowiedzi potwierdził, że w rozmowie telefonicznej został uprzedzony o postulacie skrócenia rotacji, a także koncepcji wprowadzenia zakazu świadczenia usług dodatkowych na rzecz badanej jednostki. Pomysły te ocenił i wciąż ocenia jednak negatywnie i dokładnie taki pogląd Przewodniczącej zaprezentował. Zdaniem Prezesa KRBR twierdzenie, że uwagi samorządu biegłych rewidentów zostały w całości uwzględnione jest nieprawdziwe i może błędnie sugerować, że prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów popiera postulaty, które w oczywisty sposób szkodzą środowisku biegłych rewidentów, ale przede wszystkim przedsiębiorcom, którym próbuje się ustawowo ograniczyć korzystanie z usług audytorów.

Prezes samorządu odniósł się także do braku wydania oficjalnego stanowiska KIDP w kwestii kontrowersyjnych propozycji części środowiska doradców podatkowych wprowadzenia całkowitego zakazu łączenia usług doradczych z audytem. – Nigdy w ponad dwudziestopięcioletniej historii funkcjonowania zawodu biegłego rewidenta nie podjęto tak szeroko zakrojonej próby zdyskredytowania naszej profesji. Wielokrotnie przedstawiano, że jedynym sposobem na zapewnienie niezależności polskiego biegłego rewidenta jest zakazanie mu świadczenia jakichkolwiek innych usług doradczych. Biegłych rewidentów wskazywano jako tych, których profesjonalny osąd jest w stanie zaburzyć wizja dodatkowego zlecenia – czytamy w piśmie. Prezes Izby przypomniał też, że całkowicie przemilczano, że polska rzeczywistość nie dostarczyła żadnych dowodów na tezy prezentowane przez część środowiska doradców podatkowych, w tym osoby ze ścisłego kierownictwa KIDP. – Oczekiwałem z Państwa strony zdecydowanej reakcji, w której albo wyraziliby Państwo solidarność z postulatami części Państwa środowiska, albo jednoznacznie odcięli się od nich. Tego głosu zabrakło, nad czym ubolewam. Uważam, że możemy rywalizować ze sobą o rynek usług, ale pozwólmy zadecydować klientom, a nie kształtujmy rynku sztucznymi regulacjami, na które nie zdecydował się żaden kraj UE – czytamy w piśmie Krzysztofa Burnosa.

Pismo KIDP

Odpowiedź Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl