Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:42, 24.05.2024 r.

XVI DKA – relacja na żywo

W dniach 21-23 października br. w Jachrance k. Warszawy odbyła się XVI Doroczna Konferencja Audytingu. Tematem tegorocznej konferencji były Zmiany w sprawozdawczości i rewizji finansowej.

23 października 2015

XVI DKA - RELACJA NA ŻYWO

Witamy w relacji na żywo z XVI Dorocznej Konferencji Audytingu organizowanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance.


2015-10-21 13:15: Doroczne Konferencje Audytingu organizowane są przez KIBR od 2000 r. i skupiają przede wszystkim środowisko biegłych rewidentów. Mają charakter naukowy, a jednocześnie praktyczny, poświęcone są sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej. Celem konferencji jest doskonalenie i rozwój zawodowy członków samorządu - biegłych rewidentów oraz ich integracja.

Hotel Warszawianka
C.K. Warszawianka


2015-10-21 13:58: Przyszłość rewizji finansowej, kierunki zmian i wyzwania profesji to główne tematy rozpoczynającej się Dorocznej Konferencji Audytingu. Do wygłoszenia referatów i udziału w dyskusjach panelowych organizatorzy konferencji zaprosili blisko 30 ekspertów, w tym przedstawicieli m.in. Ministerstwa Finansów, Departamentu Rachunkowości, Komisji Nadzoru Finansowego, Federacji Europejskich Księgowych, Międzynarodowej Federacji Księgowych, Banku Światowego, ACCA i Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii.


2015-10-21 14:09: Uczestnicy tegorocznej DKA wezmą udział w dyskusji środowiskowej z udziałem kierownictwa KIBR. Nowe władze KIBR podjęły decyzję o zainicjowaniu bezpośredniego dialogu ze środowiskiem biegłych rewidentów. Dzięki takim spotkaniom członkowie samorządu będą mogli przekazywać opinie i uwagi swoim przedstawicielom we władzach KIBR. Debata odbędzie się już pierwszego dnia konferencji.


2015-10-21 15:05: Pojawiają się pierwsi uczestnicy Konferencji. Zgodnie z programem Konferencji uroczyste otwarcie planowane jest na godz. 16:00


Rejestracja

Rejestracja uczestników


2015-10-21 15:59: Każdy z uczestników Konferencji otrzymał w ramach pakietu konferencyjnego m.in. „Wiadomości Konferencyjne” – wydawnictwo Krajowej Izby Biegłych Rewidentów cieszące się co roku bardzo dużym zainteresowaniem. Zachęcamy wszystkie osoby śledzące relację na żywo do zapoznania się z wersją elektroniczną tego materiału.

Wiadomości konferencyjne nr 1


2015-10-21 16:06: Krzysztof Burnos prezes KRBR otworzył XVI Doroczną Konferencję Audytingu.

Krzysztof Burnos prezes KRBR 


2015-10-21 16:11: Tegoroczny temat konferencji dotyczy zmian w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Myślę, że wszyscy widzimy, że zdarzenia, które mają faktyczny wpływ na to jak w kraju wygląda rewizja finansowa, to w istocie czynniki globalne. Trzeba jasno powiedzieć, że standardy sprawozdawczości i badania już dawno nie są rozwijane lokalnie. Kształt nadają im takie organizacje jak IASB i IAASB. To one dostarczają kontekst dla nowych regulacji, rozwijają je technicznie. Kolejnym etapem powstawania standardów – jeśli mówimy o MSSF – jest ich ocena przez takie ciała jak EFRAG i poszczególne kraje członkowskie. – powiedział Krzysztof Burnos prezes KRBR, witając uczestników XVI DKA.


2015-10-21 16:14: Najbliższe trzy dni dostarczą nam szeregu okazji do rozmowy i wymiany komentarzy o tego typu dylematach. To dla mnie bardzo ważne – jeżeli bowiem nie będziemy otwarcie zastanawiać się i dyskutować o złożoności standardów, grozi nam to, że sami przeregulujemy proces badania, jak i organizację firmy audytorskiej. A mamy przecież możliwość kształtowania praktyki. Standardy to nic innego jak zasady, nie zaś instrukcja postępowania. – dodał Krzysztof Burnos


2015-10-21 16:16: Wydaje się, że w dominującym dyskursie biegły rewident to ktoś, kto musi dostosowywać się do coraz to nowych przepisów i standardów. Takie postawienie sprawy budzi we mnie wewnętrzny sprzeciw. Przecież to nikt inny, ale właśnie my, kreujemy na co dzień zmiany w praktyce badania i rewizji finansowej. – mówi prezes KRBR.


2015-10-21 16:18: Biegły rewident nie powinien być kimś, kto musi stale dostosowywać się do nowych standardów. To przede wszystkim ktoś, kto te standardy zmienia. Zmienia je w skutek chociażby tego, co widzi w otaczających nas procesach gospodarczych. Im bardziej złożone transakcje, tym bardziej zastanawiamy się, jak biegły rewident ma się wobec nich zachować. To przecież praktyka wykształciła sytuację, w której naturalnym partnerem i sojusznikiem biegłego rewidenta stała się rada nadzorcza. W efekcie rozwinięto standard określający zasady komunikowania się w procesie badania z radą. To samo dotyczy sytuacji wykorzystania pracy audytora wewnętrznego. – zakończył Krzysztof Burnos, jednocześnie prosząc o zabranie głosu Jacquesa Potdevina, członka zarządu IFAC.


2015-10-21 16:20: Głos zabiera Jacques Potdevin, członek zarządu IFAC.


Jacques Potdevin


2015-10-21 16:24: Miejsce przy mównicy zajęła Ecaterina Necsulescu, Prezes Honorowy Organizacji Ekspertów i Licencjonowanych Księgowych Rumunii (CECCAR).


Ecaterina Necsulescu


2015-10-21 16:28: Następnie głos zabiera Mihai Grigore, biegły rewident, członek Izby Rewidentów Finansowych Rumunii (CAFR).

Mihai Grigore


2015-10-21 16:33: Obecnie przemawia Andrzej Marczak, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych podkreślając istniejącą ścisłą współpracę członków samorządu doradców podatkowych z biegłymi rewidentami.


Andrzej Marczak


2015-10-21 16:36: List dr Doroty Podedwornej-Tarnowskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Przewodniczącej Komisji Nadzoru Audytowego kierowany do uczestników DKA odczytuje Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, członek KNA.  


2015-10-21 16:49: Joanna Dadacz za pomocą listu kierowanego do uczestników Dorocznej Konferencji Audytingu przedstawia główne cele i założenia reformy audytu. Obecnie po przeprowadzeniu konferencji uzgodnieniowej, głównym celem Ministerstwa Finansów jest wypracowanie nowych kompromisowych rozwiązań spełniających oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron. Ministerstwo Finansów liczy na aktywny udział samorządu biegłych rewidentów w tych pracach. Joanna Dadacz


2015-10-21 17:01: Rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna XVI DKA, której przewodniczy Krzysztof Burnos. Jako pierwszy referat "Poprawa jakości badania: nowe inicjatywy IAASB" wygłosi prof. Arnold Schilder (ISAASB, IFAC).


Pierwsza sesja plenarna XVI DKA


2015-10-21 17:18: Drugim panelistą jest Petr Kriz, prezes Federacji Europejskich Księgowych (FEE), który przedstawia temat "Przyszłość rewizji i sprawozdawczości finansowej: perspektywa europejska".


2015-10-21 17:32: Mniej skupiajmy się na informacjach finansowych, szukajmy większych możliwości świadczenia dodatkowych usług pozafinansowych. Bądźmy wobec siebie bardziej samokrytyczni, skupiajmy się na jakości, ale rozwijajmy również wachlarz świadczonych przez nas usług. - mówi Petr Kriz.


Petr Kriz


2015-10-21 17:42: Prezes FEE na zakończenie swojego wystąpienia mówi o dokumencie Federacji Europejskich Księgowych "Przyszłość sprawozdawczości finansowej".


2015-10-21 17:47: Kolejny referat "Zmiany w sprawozdawczości i rewizji finansowej" przedstawia Jacques Potdevin, członek zarządu IFAC.


2015-10-21 17:57: Prof. Donna L. Street z Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Edukacji i Badań w zakresie Rachunkowości (IAAER) omówiła badanie IFAC dot. MŚFA 2015. Jednocześnie zachęciła wszystkich uczestników Konferencji do wzięcia udziału w globalnej ankiecie IFAC ---> więcej informacji na http://kibr.org.pl/pl/aktualnosci/6440/


Donna L. Street


2015-10-21 18:04: Rozpoczęła się otwarta dyskusja z panelistami pierwszej sesji plenarnej, której przewodniczy Krzysztof Burnos, prezes KRBR.


2015-10-21 18:24: Trwa przerwa kawowa po której rozpocznie się druga część pierwszej sesji plenarnej, którą poprowadzi Monika Kaczorek, członek KRBR, a jej panelistami będą:

 • Henri Fortin - Bank Światowy
 • Alexandra Chin - ACCA
 • dr Martin Manuzi - Instytut Biegłych Księgowych i Rewidentów Anglii i Walii (ICAEW)

Petr Kriz prezes FEE i Krzysztof Burnos prezes KRBR

2015-10-21 19:04: Alexandra Chin, prezes ACCA w drugiej części sesji plenarnej przedstawia referat pt. "Zrewolucjonizowanie sektora publicznego - potrzeba działania".


2015-10-21 19:15: Miejsce przy mównicy zajął Henri Fortin, dyrektor Centrum ds. reformy sprawozdawczości finansowej (Bank Światowy), który mówi o podniesieniu jakości audytu na wyższy poziom m.in. za pomocą wykorzystywania w audycie nowoczesnych narzędzi informatycznych.


Henri Fortin


2015-10-21 19:27: Dr Martin Manuzi, dyrektor regionalny na Europę Instytutu Biegłych Księgowych i Rewidentów Anglii i Walii (ICAEW) przedstawia siedem wniosków z europejskich doświadczeń stosowania MSSF.


Martin Manuzi


2015-10-21 19:41: Trwa otwarta dyskusja drugiej części sesji plenarnej Kierunki zmian w sprawozdawczości i rewizji finansowej w kontekście międzynarodowym pod przewodnictwem Moniki Kaczorek. Uczestnicy Konferencji kierują liczne pytania do panelistów.

Uczestnicy drugiej części sesji plenarnej


2015-10-21 19:49: Rozpoczęła się krótka przerwa w XVI DKA po której odbędzie się debata środowiskowa z udziałem kierownictwa KIBR. 

W pierwszej części uczestnicy spotkania będą rozmawiać o bieżących działaniach samorządu. Prezes KRBR Krzysztof Burnos powie krótko o tym, jakie były główne wyzwania w pierwszych trzech miesiącach działania nowych władz. Przedstawi też stan realizacji programu działania Izby, który w czerwcu przyjęli delegaci Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Ewa Sowińska i Barbara Misterska-Dragan powiedzą między innymi o działaniach w ramach szkoleń i standaryzacji usług biegłego rewidenta. Po tym nastąpi dyskusja z udziałem biegłych rewidentów.

Druga część wieczornego spotkania poświęcona będzie dyskusji na temat reformy rynku audytorskiego i planowanych zmian w ustawie o biegłych rewidentach.


2015-10-21 21:05: Krzysztof Burnos otworzył dyskusję środowiskową dotyczącą m.in. wyzwań, szans i zagrożeń zawodu biegłego rewidenta. - Jest to kolejne działanie samorządu, które zmienia komunikację z członkami naszej organizacji. - mówi prezes KRBR.

Cieszy mnie tak liczna Państwa obecność na tym spotkaniu - dodał.


Uczestnicy debaty środowiskowej


2015-10-21 21:11: O tym co udało się zrobić KRBR przez ostatnie 100 dni, w szczególności w zakresie standaryzacji usług biegłego rewidenta - mówi Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR. Rozpoczęła się otwarta dyskusja z uczestnikami dzisiejszej debaty środowiskowej.


Barbara Misterska-Dragan


2015-10-21 21:43: Głos zabiera Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. Przedstawia plany działań Komisji ds. szkoleń na najbliższy okres. - Planujemy uruchomić rozbudowaną platformę internetową na której znajdą Państwo m.in. materiały dydaktyczne, szkolenia e-learningowe. To tylko jeden z aktualnie prowadzonych projektów - mówi Ewa Sowińska.


Ewa Sowińska


2015-10-21 21:56: Bank Światowy w najbliższej przyszłości sfinansuje praktyczne warsztaty dla biegłych rewidentów ze stosowania MSB w środowisku informatycznym - wspomniał prezes KRBR.


2015-10-21 22:00: Krzysztof Burnos rozpoczął drugą część dyskusji poświęconą tematowi reformy rynku audytorskiego i planowanych zmian w ustawie o biegłych rewidentach.


2015-10-21 22:11: "Wysokość kar dla biegłych rewidentów" według projektu zmian w UoBR to obecnie dyskutowane zagadnienie przez uczestników debaty środowiskowej. - Od początku nie zgadzaliśmy się z karami na tak wysokim poziomie. Obecna propozycja - 1 mln złotych nadal jest zbyt wysoka. Oczekujemy bardziej racjonalnych rozwiązań - skomentował Krzysztof Burnos.


2015-10-21 22:20: O wykorzystaniu systemów informatycznych do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych rozmawiają uczestnicy debaty.


2015-10-21 22:32: Dyskusja uczestników dotyczy obecnie tematu szkoleń obligatoryjnych, a także samokształcenia. Ewa Sowińska wraz z Krzysztofem Burnosem udzielają odpowiedzi m.in. na temat wpływu rozporządzenia na zmiany w szkoleniach biegłych rewidentów.


2015-10-21 22:37: Prezes KRBR odnosi się teraz do pytań biegłych rewidentów, które zostały nadesłane do Biura KIBR drogą e-mailową przed rozpoczęciem XVI Dorocznej Konferencji Audytingu. Trwa dyskusja uczestników debaty.


2015-10-21 22:57: Krzysztof Burnos podziękował wszystkim uczestnikom wieczornej debaty za aktywny i tak liczny udział. - Mam nadzieję, że są Państwo usatysfakcjonowani dzisiejszą dyskusją. Chciałbym, aby tego rodzaju spotkania stały się tradycją DKA.


2015-10-21 23:05: Za nami pierwszy dzień XVI Dorocznej Konferencji Audytingu. Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z jutrzejszego, drugiego dnia naszej konferencji.


2015-10-22 09:04: Za chwilę rozpoczynamy drugi dzień XVI DKA. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Przed nami 3 sesje plenarne:

 • Zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • Zmiany w rewizji finansowej
 • Zmiany w systemach kontroli i nadzoru nad rewizją finansową
a także uroczysta gala wieczoru.

2015-10-22 09:08: Dr Ernest Podgórski członek KRBR, przewodniczący panelu zaprosił wszystkich uczestników drugiej sesji plenarnej Zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej na scenę. 


dr Ernest Podgórski


2015-10-22 09:14: Jako pierwsza głos zabierze Dorota Będziak (Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów) i omówi temat zmian w UoBR - dostosowanie do dyrektywy.

Dorota Będziak


2015-10-22 09:37: Drugim panelistą jest dr Danuta Krzywda, która przedstawia referat "Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych".

dr Danuta Krzywda


2015-10-22 09:43: W Polsce działa około 3 600 spółdzielni mieszkaniowych, które mają 4 miliony 200 tysięcy członków. - mówi.


2015-10-22 09:48: Łączne roczne przychody spółdzielni mieszkaniowych sięgają 20 mld złotych. Jednostki te zatrudniają około 70. tys. pracowników i corocznie odprowadzają około 166 mln złotych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podczas gdy cały sektor spółdzielczy – 540 mln złotych. - dodała dr Danuta Krzywda.


2015-10-22 10:21: Miejsce przy mównicy zajął prof. dr hab. Radosław Ignatowski (Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki) i rozpoczął prelekcję na temat "Budowy nowych Założeń koncepcyjnych - Propozycje zmian (2015)".


prof. dr hab. Radosław Ignatowski


2015-10-22 10:57: Trwa przedostatnia prelekcja drugiej sesji plenarnej XVI Dorocznej Konferencji Audytingu. Temat "Rozpoznanie realnej sytuacji jednostki a jakość rewizji jej sprawozdań finansowych - na przykładzie stosowania KSR nr 6 z odniesieniem do MSR 19" omawia Jerzy Migas.


2015-10-22 11:14: Dr Ernest Podgórski zaprosił na scenę przedstawicieli sponsorów XVI DKA, Paulinę Mościcką (Gras Savoye Polska), a także Kacpra Kostrzewę (TUIR WARTA), którzy omówią tematy zawierania ubezpieczeń obowiązkowych, a także dobrowolnych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.


2015-10-22 11:24: O roli brokera, a także systemie gsdirect.pl mówi Paulina Mościcka.


Paulina Mościcka


2015-10-22 11:31: Rozpoczęła się otwarta dyskusja uczestników DKA z panelistami drugiej sesji plenarnej.


2015-10-22 11:37: Trwa krótka przerwa kawowa po której rozpocznie się trzecia sesja plenarna "Zmiany w rewizji finansowej", którą poprowadzi dr Jadwiga Szafraniec. Referentami będą:

 • Antoni Kwasiborski (KKN)
 • Monika Kaczorek (KRBR)
 • prof. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska (Komisja Egzaminacyjna) 
 • Waldemar Majek (Bank Światowy)
 • Katarzyna Kowalczyk (Caseware)

2015-10-22 12:08: Przed nami najważniejsza sesja tegorocznej konferencji. Zmiany w rewizji finansowej - zmiany, które są bardzo szerokie i do których powinniśmy się dokładnie przygotować. Czasu jest niewiele - mówi dr Jadwiga Szafraniec na otwarcie kolejnego panelu.

dr Jadwiga Szafraniec


2015-10-22 12:11: Miejsce przy mównicy zajął Antoni Kwasiborski przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru, który przedstawi referat na temat "Przyczyn i skutków wprowadzenia KSRF w brzmieniu MSB, MSUP i MSUA (IAASB)".


2015-10-22 12:14: KSRF nr 1, 2 i 3 - o objętości ok. 100 stronic, zostaną zastąpione standardami liczącymi ok. tysiąca stronic. - podkreślił Antoni Kwasiborski.


Antoni Kwasiborski


2015-10-22 12:27: Przewodniczący KKN referuje o głównych przyczynach oraz skutkach wprowadzenia nowych Krajowych Standardów Rewizji Finansowej.


2015-10-22 12:35: Ewolucja czy rewolucja? Jeden biegły rewident powie ewolucja, drugi biegły rewolucja. I obaj będą mieli rację - powiedział na koniec wystąpienia Antoni Kwasiborski. Teraz głos zabierze Monika Kaczorek członek KRBR, która omówi "Istotne różnice w podejściu do badania i sporządzania dokumentacji rewizyjnej w związku z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Badania" z punktu widzenia praktyka.


2015-10-22 12:57: Monika Kaczorek o konieczności dokumentowania poszczególnych etapów badania. W praktyce to konieczność stworzenia procedur i narzędzi (np. kwestionariuszy) - mówi.


Monika Kaczorek


2015-10-22 13:05: Etapy planowania badania, uzasadnienie oszacowania ryzyka, procedury badania, uwzględnienie przez biegłego rewidenta możliwości popełnienia oszustwa to kolejne tematy omawiane przez Monikę Kaczorek.


2015-10-22 13:11: Zgodnie z MSRF 240, biegły rewident ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wystarczającej pewności, że sprawozdanie finansowe jako całość nie zostało istotnie zniekształcone (niezależnie od tego, czy mogło to zostać spowodowane oszustwem czy też błędem) - wskazuje.


2015-10-22 13:16: Na zakończenie referatu Monika Kaczorek omawia temat archiwizowania dokumentacjiPełna dokumentacja powinna być sporządzona do dnia sprawozdania z badania. Pomiędzy datą sprawozdania z badania, a datą zamknięcia dokumentacji istnieje możliwość wprowadzania jedynie zmian administracyjnych. - dodaje na koniec.


2015-10-22 13:20: Swoją prelekcję "Informacje niefinansowe - ich ujawnianie i badanie" rozpoczyna prof. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska


2015-10-22 13:29: Dostrzeżono potrzebę „udoskonalenia ujawnienia przez jednostki informacji społecznych i środowiskowych” - podkreśla Wielgórska-Leszczyńska.


2015-10-22 13:33: Zwiększenie zaufania inwestorów i konsumentów, zapewnienie porównywalnych informacji (mających charakter wielowymiarowy) z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw inwestorom i innym zainteresowanym podmiotom, a także zapewnienie konsumentom łatwiejszego dostępu do informacji na temat wpływu przedsiębiorstw na środowisko to główne cele udoskonalenia ujawniania informacji niefinansowych. - dodaje.


prof. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska


2015-10-22 13:42: Do głównych zadań biegłego rewidenta podczas badania informacji niefinansowych należeć powinno m.in. sprawdzenie, czy przedstawiono oświadczenia na temat informacji niefinansowych, a także weryfikacja, czy jednostka przekazała dostateczne informacje, z których będą wynikały ryzyka i ewentualnie ich skala. - mówi.


2015-10-22 13:53: Obecnie przemawia Waldemar Majek konsultant Banku Światowy, który porusza temat "Nowego standardu MSB 701 oraz zaktualizowanych standardów dotyczących sprawozdań biegłego rewidenta". 

Waldemar Majek


2015-10-22 14:04: O badaniu na temat nowych sprawozdań przeprowadzonym przez Zorica Bozhinovska Lazarevska Ph.D. oraz Marina Serafimoska Trpeska, Ph.D. - University Ss Cyril and Methodius, Faculty of Economics, Skopje i wybranych wnioskach mówi Waldemar Majek. W sumie większość biegłych rewidentów pozytywnie oceniła zmiany w sprawozdaniu z badania (ograniczanie „expectations gap” – 58,7%; standaryzacja informacji – 92%; wizualizacja – 69,1%). - wspomniał.


2015-10-22 14:08: Referent przedstawia uczestnikom konferencji ilustrację porównującą obecne sprawozdanie, a także sprawozdanie po omawianych zmianach.


2015-10-22 14:14: Obecnie głos zabiera Katarzyna Kowalczyk (CaseWare), które opowie o wsparciu aplikacji CaseWare w procesie zmian w rewizji finansowej. 


2015-10-22 14:19: Automatyzacja - więcej czasu na analizę danych, wyższa jakość - spójne dane na arkuszach roboczych, nowe technologie - przeglądanie danych z poziomu smartfona czy tabletu, standaryzacja - ustalenie stałego zakresu dokumentacji. To jedne z zalet aplikacji CaseWare, które na koniec prezentacji podkreśliła Katarzyna Kowalczyk.


2015-10-22 14:30: Przed nami krótka przerwa po której (około godz. 15:30) rozpocznie się ostatnia sesja plenarna drugiego dnia XVI Dorocznej Konferencji Audytingu. Tematem przewodnim będą zmiany w systemach kontroli i nadzoru nad rewizją finansową. Sesji plenarnej, a także panelowi dyskusyjnemu przewodniczyć będą: Ewa Sowińska zastępca prezesa KRBR oraz Maciej Ostrowski członek KRBR.


2015-10-22 15:35: Rozpoczyna się czwarta sesja plenarna XVI DKA. Przed nami referat, który wygłosi Jarett Decker (Bank Światowy), a następnie panel dyskusyjny z udziałem: Jacka Hryniuka, Ewy Jakubczyk-Cały, Adama Kęsika, Antoniego Kwasiborskiego, Marii Rzepnikowskiej, a także prowadzących Ewy Sowińskiej oraz Macieja Ostrowskiego.


2015-10-22 15:40: Jarett Decker najbliższych kilkadziesiąt minut poświęci omówieniu tematu "Zapewniania jakości badania po przyjęciu dyrektywy".


2015-10-22 16:07: Maciej Ostrowski zaprasza na scenę panelistów dyskusji "Zmiana w systemach kontroli i nadzoru nad rewizją finansową". Jako pierwsza głos zabiera Maria Rzepnikowska, która na początek poruszy temat "Nadzór publiczny szansa czy zagrożenie dla zawodu biegłego rewidenta".


Uczestnicy panelu dyskusyjnego


2015-10-22 16:18: Uczestnicy konferencji po wysłuchaniu wystąpienia Marii Rzepnikowskiej otrzymali od moderującej rozmowę Ewy Sowińskiej pytanie: czy dobrze działający nadzór publiczny zapewni dobrym biegłym rewidentom lepszą sytuację na rynku, lepsze wynagrodzenia?" w większości udzielili twierdzącej odpowiedzi.


2015-10-22 16:24: Obecnie głos zabiera Antoni Kwasiborski, który m.in. mówi o jednym z dylematów KKN czyli sformułowaniu przez VIII KZBR postulatu uwzględnienia w kontrolach prowadzonych przez KKN funkcji prewencyjno-szkoleniowej. Porusza również kwestię wzorców postępowania kontrolerów i wizytatorów KKN - skąd je czerpać? A także omawia rozwiązania przyjęte przez Krajową Komisję Nadzoru.


2015-10-22 16:28: Ewie Jakubczyk-Cały w ramach dzisiejszego panelu dyskusyjnego przypadło spojrzenie na nowe regulacje z punktu widzenia perspektywy organów spółek badanych. 


2015-10-22 16:38: Wzrost kosztów audytu, wzrost kosztów usług doradczych ze względu na zakaz ich świadczenia przez audytorów mających rozpoznanie jednostki, wzrost kosztów ubezpieczeń dla członków organów spółek, nieuzasadniony napływ „donosów” związany z instytucją whistleblowera - to z perspektywy spółek i ich zarządów największe ryzyka wynikające z nowych regulacji. - mówi.


2015-10-22 16:42: Z perspektywy spółek i ich zarządów będzie to niewspółmierność zadań i odpowiedzialności z wynagrodzeniami członków rad nadzorczych i Komitetu Audytu, ryzyko „niedopasowania” powoływanych przez Walne Zgromadzenie członków rady dla realizacji zadań (kompetencje, niezależność, osobowość), niepewność współmierności roli, zadań i odpowiedzialności członka Komitetu Audytu spoza rady nadzorczej z innymi członkami, a także wysokość sankcji. - dodaje.


2015-10-22 16:45: Na koniec Ewa Jakubczyk-Cały ocenia nowe regulacje z punktu widzenia inwestorów.


2015-10-22 16:48: Ewa Sowińska po zakończeniu wystąpienia Ewy Jakubczyk-Cały zadała uczestnikom konferencji pytanie: czy wzrost zadań, odpowiedzialności oraz sankcji przyczyni się do lepszej komunikacji pomiędzy biegłymi rewidentami, a zarządami i radami nadzorczymi? Sala w większości odpowiedziała przecząco.


Uczestnicy konferencji udzielają odpowiedzi na pytanie Ewy Sowińskiej


2015-10-22 16:52: Obecnie głos zabiera Jacek Hryniuk, którego tematem przewodnim wystąpienia są zmiany w systemach kontroli i nadzoru z punktu widzenia jednego z podmiotów "wielkiej czwórki".


2015-10-22 17:05: Adam Kęsik członek KRBR przedstawia temat oczekiwań, odczuć oraz wniosków środowiska dotyczących systemu nadzoru.


2015-10-22 17:13: Wśród głównych odczuć dotyczących systemu nadzoru publicznego Adam Kęsik wymienia m.in. obawę, że dokumentacja nie spełni oczekiwań kontrolujących, postrzeganie władz samorządu jako podmiotów realizujących system sankcji, a także spadek prestiżu i roli biegłego rewidenta w środowisku gospodarczym.


2015-10-22 17:16: Rozbieżność między oczekiwaniami, a praktycznym postrzeganiem funkcjonowania sytemu oraz koncentrowanie się w trakcie wykonywania usługi na stronie formalnej, a nie merytorycznej. To główne wnioski przedstawione przez Adama Kęsika.


2015-10-22 17:20: Obecnie trwa dyskusja pomiędzy panelistami ostatniej sesji plenarnej drugiego dnia XVI DKA. Zadawane są również pytania kierowane przez moderatorów dyskusji do uczestników Konferencji.


2015-10-22 17:37: Za nami czwarta sesja plenarna Dorocznej Konferencji Audytingu. Relacja na żywo zostanie wznowiona w trakcie uroczystej gali wieczoru, która zgodnie z Programem Konferencji rozpocznie się o godz. 20:00.


2015-10-22 20:02: Pora wznowić relację na żywo z XVI Dorocznej Konferencji Audytingu. Za chwilę rozpocznie się uroczysta Gala Jubileuszowa DKA.


2015-10-22 20:12: Dzisiejszy wieczór jest wspaniałą okazją do kolejnego spotkania uczestników DKA. Jest to również doniosły moment uhonorowania medalami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów osób zasłużonych dla rozwoju rewizji finansowej i rachunkowości. Prowadzący Galę powitał zebranych i zaprosił Krzysztofa Burnosa prezesa KRBR na scenę.


2015-10-22 20:14: Prowadzący przypomniał, że medale zostały ustanowione w 2012 r. i są wręczane osobom, które mają szczególne zasługi i osiągnięcia na rzecz samorządu oraz na polu rewizji finansowej lub rachunkowości. Za chwilę zostaną wręczone już po raz piąty w historii – dodał.


2015-10-22 20:15: Na scenie pojawia się prof. Aldona Kamela-Sowińska Przewodnicząca Kapituły Medalu KIBR.


2015-10-22 20:18: Prowadzący zaprosił na scenę osoby odznaczone medalami KIBR:

 • Zbigniew Czupryniak
 • Stanisława Gudebska
 • Adam Kęsik
 • Janina Miler
 • Andrzej Nowaczewski
 • Irena Płocka-Janiszewska
 • prof. Ewa Walińska
 • prof. Joanna Wielgórska-Leszczyńska

Odznaczeni medalami KIBR 


2015-10-22 20:23: W trakcie dzisiejszej Gali wręczone zostaną nagrody, którymi uhonorowano studentów - autorów najlepszych prac magisterskich z dziedziny rewizji finansowej. Konkurs na najlepszą pracę został zorganizowany wspólnie przez Akademicką Fundację Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka i Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. 


2015-10-22 20:25: Prowadzący Galę zaprosił na scenę Magdalenę Rojek prezes Fundacji, a także Przewodniczącą Kapituły Konkursu prof. Joannę Wielgórską-Leszczyńską.


2015-10-22 20:30: Prezes Fundacji ogłasza wyniki konkursu. Na scenie pojawiają się laureaci nagrodzeni przez Kapitułę Konkursu.


2015-10-22 20:33: Pierwszą nagrodę i nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymuje Joanna Kupczak za pracę pod tytułem "Badanie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych otwartych"


2015-10-22 20:34: Drugą nagrodę i nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymuje Kinga Mróz za pracę pod tytułem "Metody i procedury badania sprawozdań finansowych w teorii i praktyce"


2015-10-22 20:35: Trzecią nagrodę i nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymuje Justyna Filipiuk za pracę pod tytułem "Rewizja sprawozdań finansowych jako sposób poprawy bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi"

2015-10-22 20:38: Na scenie składane są gratulacje i robione pamiątkowe zdjęcia.


Laureatki konkursu


2015-10-22 20:42: Niedługo rozpocznie się część artystyczna Gali Jubileuszowej XVI Dorocznej Konferencji Audytingu. Tym samym kończymy relację na żywo z drugiego dnia konferencji i zapraszamy jutro - już od godziny 9:00.


2015-10-23 09:28: Rozpoczynamy relację na żywo z trzeciego dnia XVI Dorocznej Konferencji Audytingu.


2015-10-23 09:32: Przed nami piąta, ostatnia sesja plenarna XVI DKA, której przewodniczyć będzie Barbara Misterska-Dragan zastępca prezesa KRBR. Tematem dyskusji panelistów będzie "Wpływ zmian w sprawozdawczości i rewizji finansowej na przyszłość zawodu biegłego rewidenta".


2015-10-23 09:35: Uczestnikami panelu będą: Krzysztof Burnos, Joanna Dadacz, dr Zdzisław Fedak, Andrzej Karpiak, Tomasz Konieczny, prof. dr hab. Gertruda Świderska oraz Franciszek Wala.


Uczestnicy panelu dyskusyjnego


2015-10-23 09:41: Zgodnie z Programem Konferencji po ostatnim panelu dr Danuta Krzywda dokona "Podsumowania merytorycznego konferencji".


2015-10-23 09:44: Głos zabiera Barbara Misterska-Dragan i rozpoczyna ostatnią sesję plenarną DKA, jednocześnie zapraszając na scenę wszystkich panelistów.


2015-10-23 09:49: Obecnie przemawia dr Zdzisław Fedak, wybitna postać polskiej rachunkowości, ceniony specjalista, redaktor naczelny czasopisma Rachunkowość.


2015-10-23 10:10: Joanna Dadacz dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów odniosła się do pytania postawionego przez prowadzącą panel. Teraz przemawia Krzysztof Burnos, prezes KRBR.


2015-10-23 10:17: Barbara Misterska-Dragan proponuje zakończyć omawianie tematu diagnozy stanu obecnego, jednocześnie zadając panelistom otwarte pytanie: co dalej, w którą stronę zmierzamy? Głos zabiera prof. dr hab. Gertruda Świderska, która przeanalizuje ten temat w odniesieniu do osób rozpoczynających procedurę postępowania kwalifikacyjnego.


2015-10-23 10:27: Trwa dyskusja panelistów.


2015-10-23 11:31: Wśród uczestników Konferencji rozdystrybuowane zostało wydawnictwo „Materiały konferencyjne nr 2”. Dla wszystkich osób śledzących naszą relację na żywo zamieszczamy wersję elektroniczną tego materiału.


Wiadomości konferencyjne nr 2


2015-10-23 11:45: Barbara Misterska-Dragan podziękowała wszystkim panelistom, a także uczestnikom konferencji za tak aktywny udział w ostatniej dyskusji XVI Dorocznej Konferencji Audytingu. Jednocześnie zaprosiła na scenę dr Danutę Krzywdę przewodniczącą Komitetu organizacyjnego DKA, która dokona podsumowania merytorycznego konferencji.


2015-10-23 12:14: Zakończenie XVI DKA zbliża się wielkimi krokami. Głos zabiera Krzysztof Burnos.


2015-10-23 12:16: Prezes KRBR podziękował wszystkim uczestnikom, panelistom oraz organizatorom za udział w XVI Dorocznej Konferencji Audytingu i uroczyście zakończył konferencję.


Krzysztof Burnos, prezes KRBR


2015-10-23 12:26: Relacja na żywo z trzech dni XVI DKA dobiegła końca. Dziękujemy Państwu za uwagę!


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl