PIBR partnerem wspierającym Open Eyes Economy Summit

W Krakowie rozpoczął się Open Eyes Economy Summit – drugi kongres ekonomii wartości.

14 listopada 2017

OEES to dwa dni debat, spotkań, wykładów i warsztatów, pogrupowanych w pięć pasm tematycznych. Pierwsze z nich, „Firma – Idea”, to rozmowy o odpowiedzialnym i zaangażowanym społecznie przedsiębiorstwie, które swój biznes opiera na wartościach. Sesję inspiracyjną w ramach tej części Kongresu poprowadzi Ewa Sowińska, zastępca prezesa PIBR. Będzie ona poświęcona nowym formom kapitalizacji firm – w dobie rosnącej roli aktywów niematerialnych. Rozmówcami przedstawicielki samorządu biegłych rewidentów są Dominika Bettman (prezeska ds. finansowych Siemens Polska i prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Alain Heureux (przedsiębiorca i doradca specjalizujący się w innowacyjności) i Rafał Stępnowski (zastępca prezesa Boeing Digital Aviation i prezes Jeppesen Poland).

Pozostałe sekcje kongresu to „Miasto – Idea”, „Człowiek – Praca”, „Marka – Kultura” i „Ład Międzynarodowy”. Podczas dwóch dni Kongresu wystąpi niemal 200 prelegentów, odbędą się interdyscyplinarne panele dyskusyjne w formie sesji inspiracyjnych i pogłębiających, wykłady, prezentacje, debatowe „potyczki” i sesje Q&A. Części merytorycznej towarzyszy OEES Festival, w ramach którego odbędą się wyjątkowe koncerty (m.in. „Chopin bez fortepianu”, w którym partię fortepianową zastąpi… literacka transkrypcja) i wystawa prac artystów posługujących się mediami cyfrowymi.

Więcej informacji – na stronie Kongresu.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl