Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:02, 27.09.2020 r.

Gospodarka poza klasycznym kapitałem

Ewa Sowińska prowadziła panel „Koniec kapitału, jaki znamy" podczas II Kongresu Ekonomii Wartości/Open Eyes Economy Summit.

21 listopada 2017

PIBR był partnerem wspierającym odbywający się już po raz drugi Open Eyes Economy Summit. OEES to dwa dni debat, spotkań, wykładów i warsztatów, pogrupowanych w pięć pasm tematycznych. Pierwsze z nich, „Firma – Idea”, to rozmowy o odpowiedzialnym i zaangażowanym społecznie przedsiębiorstwie, które swój biznes opiera na wartościach.

W ramach tej części Kongresu sesję inspiracyjną "Koniec kapitału, jaki znamy, czas FIRMY-IDEI" prowadziła Ewa Sowińska, zastępca prezesa PIBR. Była ona poświęcona nowym formom kapitalizacji firm – w dobie rosnącej roli aktywów niematerialnych. Rozmówcami przedstawicielki samorządu biegłych rewidentów byli Dominika Bettman (prezeska ds. finansowych Siemens Polska i prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Alain Heureux (przedsiębiorca i doradca specjalizujący się w innowacyjności, założyciel brukselskiego inkubatora The EGG) i Rafał Stepnowski (zastępca prezesa Boeing Digital Aviation i prezes Jeppesen Poland).

Alain Heureux w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na ciemną stronę gospodarki nowych technologii: fakt, że wzrost gigantów w rodzaju Google nie przynosi ogółowi korzyści w takiej skali, jak poprzednia generacja największych korporacji. Podkreślał też wagę kapitału współpracy i zaufania, które muszą uzupełniać klasyczny kapitał finansowy. Dominika Bettman wtórowała mu, że w świecie ciągłej zmiany jedynym pewnym drogowskazem są podzielane przez ludzi i firmy wartości. Z kolei Rafał Stepnowski opowiadał o tym, jak firma, którą kieruje, stara się realizować ideały społecznej odpowiedzialności w budowaniu zespołu i relacjach z otoczeniem – w tym konkurencją.

Więcej informacji o Kongresie, a także różnego rodzaju materiały informacyjne i inspiracyjne można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl