Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:34, 28.09.2020 r.

PIBR udostępniła zmienione przykłady sprawozdań z badania

KNA zaakceptowała uchwałę KRBR z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z badania w związku z wejściem w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach (uchwała nr 1553/33/2017). Do uchwały załączono 6 przykładowych sprawozdań z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

8 grudnia 2017

Jednocześnie uchylony został komunikat KRBR nr 20/2017 r. z dnia 14 sierpnia 2017 r. wraz z przykładowymi sprawozdaniami z badania. Po wejściu w życie nowej ustawy, czyli od 21 czerwca 2017 r., służył pomocą tym biegłym rewidentom kończącym badania sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się po 16 czerwca 2016 r. (w tym np. kończące się 30 czerwca 2017 r.), którzy zobowiązani już byli do stosowania nowej sprawozdawczości z badania.

Przypominamy, że przykładowe sprawozdania z badania mają uniwersalny charakter i w związku z tym powinny zostać odpowiednio dostosowane do okoliczności konkretnego badania.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl