Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:30, 1.02.2023 r.

Nowe wyzwania sprawozdawczości – konferencja

Podczas IV konferencji „Sprawozdawczość finansowa spółek w praktyce – wyzwania i zagrożenia dla zarządów i rad nadzorczych” dyskutowano m.in. o konieczności zatrudniania ekspertów w komitetach audytu, nowych formach współpracy z audytorem i wysokich kary dla władz spółek.

14 grudnia 2017

Zorganizowaną przez BDO i BDO Legal konferencję, której partnerem był PIBR, otworzył dr Andre Helin, prezes BDO. Podczas paneli dyskusyjnych eksperci zwracali uwagę na liczne zmiany w przepisach dotyczących sprawozdawczości. Mowa tu m.in. o MSSF 16 Leasing, MSSF 15 Przychody z umów z klientami, czy MSSF 9 Instrumenty finansowe. –Przedsiębiorstwa, które mają niewiele przedmiotów leasingu, poradzą sobie, nawet „ręcznie”. Jednak leasing to popularna forma finansowania działalności gospodarczej i prowadzona jest przez spółki na szeroką skalę. Dostosowanie sprawozdawczości do MSSF 16 zmieni fundamentalnie podejście do leasingu i będzie wymagało całkowitej przebudowy systemów – podkreślała Edyta Kalińska z BDO.

Te obawy potwierdziła Magdalena Teległow z Grupy LOTOS: - Dostosowanie sprawozdawczości grupy kapitałowej do nowych wymogów to proces długotrwały. Co więcej, zdarzają się sytuacje, gdy na pierwszy rzut oka wydaje się, że nowy standard nie będzie miał przełożenia na naszą sprawozdawczość, a po głębszej analizie dochodzimy do zupełnie innych wniosków – stwierdziła Magdalena Teległow.

Najwięcej emocji wzbudził blok tematyczny poświęcony współpracy komitetów audytu z radami nadzorczymi. Dyskusję rozpoczęto od oceny nowej ustawy o biegłych rewidentach – Nie rozumiem, po co Polsce tak rygorystyczne przepisy. W ostatnich 26 latach nie przypominam sobie tu żadnego poważnego skandalu finansowego z udziałem firmy audytorskiej – skomentował Andre Helin. Z krytyczną oceną nowej ustawy o biegłych rewidentach wstrzymuje się przynajmniej na rok Jacek Gdański, Wiceprezes Zarządu Polski Gaz TUW, Członek Komisji Nadzoru Audytowego.

Z kolei Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwróciła uwagę, że nowa ustawa wymusiła zmiany w wyborze członków komitetów audytu. - Członkami komitetów audytu muszą być prawdziwi liderzy, którzy potrafią podejmować odważne decyzje, a jednocześnie nie mają oporów przed wskazywaniem na zagrożenia. Wierzę, że w tej grupie będzie coraz więcej kobiet. One zazwyczaj pojawiają się tam, gdzie należy realizować najbardziej odpowiedzialne zadania – podkreśliła Ewa Sowińska.

Zwróciła również uwagę na zmiany, które zajdą na rynku firm audytorskich, zwłaszcza w obszarze badania jednostek zaufania publicznego. Wiele mniejszych firm audytorskich zrezygnuje z badania tych jednostek: to zbyt duże ryzyko, również finansowe. To spowoduje przetasowania na rynku, a tym samym wzrost cen za usługi biegłych rewidentów, których już dziś jest zbyt mało na rynku.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat nowych technologii w biznesie, zwłaszcza w zakresie raportowania – takich jak udostępnianie danych finansowych spółek w czasie rzeczywistym czy wirtualny audyt.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl