Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:27, 23.05.2024 r.

Powrót do zawodu po spełnieniu aktualnych wymogów

MF przesłało uzupełniającą interpretację przepisów określających warunki powrotu do zawodu.

20 grudnia 2017

Jak już informowaliśmy, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przesłała do Ministerstwa Finansów prośbę o interpretację przepisów nowej ustawy o biegłych rewidentach, dotyczących powrotu do zawodu osób skreślonych z rejestru na własne życzenie – w tym biegłych rewidentów seniorów. Ministerstwo potwierdziło, że takie osoby mogą wnioskować o ponowny wpis w ciągu dziesięciu lat od skreślenia, o ile spełniają ustawowe warunki, m.in. cieszą się nieposzlakowaną opinią.

W odpowiedzi na prośbę o dodatkowe interpretacje Ministerstwo wyjaśniło właśnie, że powracających do zawodu obowiązują wszystkie aktualne wymogi – tzn. muszą wykazać się pełną listą zdanych egzaminów oraz odbytą aplikacją i/lub praktyką. Osoby, które zostały wpisane do rejestru na podstawie wcześniej obowiązujących regulacji i nie spełniają tych warunków, nie mogą zatem skorzystać z uproszczonej procedury powrotu do zawodu w ciągu dziesięciu lat od skreślenia.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl