Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:28, 18.01.2021 r.

Komu Medal PIBR w 2018 r.?

Można już składać wnioski o przyznanie Medalu PIBR w 2018 r.

12 marca 2018

Medal PIBR to wyróżnienie, którym honoruje się osoby fizyczne, prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które mogą poszczycić się szczególnymi zasługami na rzecz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów lub osiągnięciami na polu rewizji finansowej i rachunkowości. Wnioski mogą składać regionalne oddziały samorządu, organy PIBR oraz indywidualni biegli rewidenci.

Propozycja przyznania medalu powinna być dostarczona – w formie pisemnej – do siedziby PIBR do 15 maja 2018 r.

Więcej szczegółów, w tym wzór wniosku o przyznanie medalu znajduje się na stronie PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl