Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:45, 1.12.2023 r.

SK Bank z Wołomina jest bankrutem

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie i złożyła wniosek o jego upadłość. 21 listopada 2015 r. KNF wydał komunikat, w którym stwierdził, że poprzedni zarząd banku ukrył występujące ryzyko i nie przedstawił środków zaradczych, mogących wpłynąć na trwałą poprawę sytuacji ekonomiczno–finansowej banku. Jednocześnie sprawozdawczość przekazywana do KNF przez poprzedni zarząd SBRzR nie odzwierciedlała zdaniem KNF rzeczywistej sytuacji banku, a opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe SBRzR za 2013 i 2014 rok nie zawierały zastrzeżeń co do prawidłowości przygotowanych przez władze banku sprawozdań finansowych.   Komentarz KIBR w sprawie upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie został opublikowany 22 listopada w "Wiadomościach" TVP 1

Rzeczpospolita

23 listopada 2015

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie i złożyła wniosek o jego upadłość. 21 listopada 2015 r. KNF wydał komunikat, w którym stwierdził, że poprzedni zarząd banku ukrył występujące ryzyko i nie przedstawił środków zaradczych, mogących wpłynąć na trwałą poprawę sytuacji ekonomiczno–finansowej banku. Jednocześnie sprawozdawczość przekazywana do KNF przez poprzedni zarząd SBRzR nie odzwierciedlała zdaniem KNF rzeczywistej sytuacji banku, a opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe SBRzR za 2013 i 2014 rok nie zawierały zastrzeżeń co do prawidłowości przygotowanych przez władze banku sprawozdań finansowych.

 

Komentarz KIBR w sprawie upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie został opublikowany 22 listopada w "Wiadomościach" TVP 1. Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR, zapowiedziała w materiale niezwłoczne działania KIBR w celu wyjaśnienia, czy nastąpiły uchybienia w pracy biegłego rewidenta.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl