Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:40, 16.07.2024 r.

Polska Agencja Prasowa: Audyt w czasie pandemii. Kontroler finansowy musi pozostać niezależny

Kontroler finansowy musi pozostać niezależny i obiektywny w stosunku do badanej spółki - powiedział w wywiadzie dla PAP prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki.

Polska Agencja Prasowa

24 maja 2021

W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PANA przypominał moment rozpoczęcia przez Agencję działalności, który nastąpił tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Podkreślił, że firmy audytorskie szybko przystosowały się do nowych warunków, których częścią była możliwość przeprowadzenia zdalnej kontroli. Jak powiedział prezes PANA, „Firmy zrozumiały, że kontrola zdalna w niczym nie różni się od kontroli tradycyjnej poza stosowanymi narzędziami komunikacji elektronicznej. Ale kontakt z biegłym rewidentem jest równie duży, więc kontrolowany ma możliwość być obecny na każdym etapie tego procesu. W efekcie na taką formę kontroli zgodziło się 93 proc. firm, które do tej pory kontrolowaliśmy”. Jego zdaniem „kontrola zdalna okazała się znacznie bardziej efektywna od kontroli tradycyjnej, bo więcej czasu można poświęcić na samą kontrolę a mniej na kwestie logistyczne. Możemy więc znacznie dokładniej przeanalizować, jak biegły zbadał dane sprawozdanie finansowe”.

Prezes PANA w wywiadzie odniósł się do wyników kontroli prowadzonych w firmach audytorskich. Jak zaznaczył, naruszenia, z którymi spotyka się PANA, często są „niewielkie, wynikają z niewiedzy, błędu, a nie ze złej woli, czego przykładem mogą być stosunkowo łatwe do naprawienia braki w niektórych procedurach wewnętrznych”. Są jednak także i przypadki „znacznie cięższego kalibru, które mogą mieć wpływ na podjęcie złych decyzji na przykład przez inwestorów. Za takie naruszenia ustawa przewiduje odpowiednie sankcje, choć tutaj również przepisy zobowiązują nas do brania pod uwagę wielu czynników, między innymi stopnia współpracy z organem nadzoru”. Prezes Obroniecki przypomina, że „kontrola realizuje również cele edukacyjne, ponieważ jest okazją do wymianą doświadczeń. Samo to służy podniesieniu poziomu jakości sprawozdań finansowych. Po każdej kontroli audytorzy zawsze dostają wytyczne i wnioski, jakie elementy powinni dostosować do przepisów”.

W dalszej części wywiadu prezes Obroniecki wyjaśnia rolę, jaką pełnią w gospodarce biegli rewidenci oraz kierowana przez niego instytucja. Jak zauważa, „Niewystarczająco dokładne lub błędne zbadania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta może przykładowo przyczynić się do utraty środków przez inwestorów, którzy nie byli świadomi ryzykownej sytuacji podmiotu, w który zainwestowali. Trudno sobie więc wyobrazić, żeby nie było nadzoru nad podmiotami, które sprawdzają rzetelność i jasność tych sprawozdań”. Szef PANA zaznacza, że rola audytu jest bardzo istotna, a „biegły rewident, który zachowuje się zgodnie z najwyższymi standardami i poczuciem etyki powinien wychwycić ewentualne manipulacje”, przypomina jednak, że „oczywiście kluczowy jest też wewnętrzny nadzór w podmiotach gospodarczych sprawowany między innymi przez rady nadzorcze”.

Pełną treść wywiadu z prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, przeprowadzonego przez PAP, można znaleźć na stronie: https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/audyt-w-czasie-pandemii-kontroler-finansowy-musi-pozostac-niezalezny,81590.html

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl