Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:06, 29.09.2023 r.

Minister Finansów powołał prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Stanowisko prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) obejmie Marcin Obroniecki

10 marca 2020

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, 10 marca stanowisko prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego objął Marcin Obroniecki, sprawujący od lutego br. obowiązki dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynadorowej w PANA. Zastępcą prezesa jest Justyna Adamczyk, która do niedawna pełniła funkcję pełnomocnika ds. organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Pod koniec lutego odbyło się pierwsze spotkanie kierownictwa PIBR i PANA. Na spotkaniu poruszono kwestie dot. ustalenia zasad współpracy Agencji z samorządem biegłych rewidentów.

Od 1 stycznia 2020 r. Polska Agencja Nadzoru Audytowego pełni rolę organu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Jako następca prawny Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), Agencja przejęła sprawy będące we właściwości KNA.

Do głównych zadań PANA należy przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i tematycznych, dochodzeń dyscyplinarnych i postępowań administracyjnych w zakresie badań ustawowych, usług atestacyjnych innych niż badania ustawowe oraz usług pokrewnych objętych standardami wykonywania zawodu. Chodzi zarówno o firmy audytorskie, które badają jednostki zainteresowania publicznego, jak i firmy audytorskie, badające jednostki inne niż jednostki zainteresowania publicznego. Agencja przejęła od samorządu zawodowego biegłych rewidentów prowadzenie listy firm audytorskich.

Nowy Prezes PANA wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Banku Zachodnim WBK oraz w strukturach Ministerstwa Finansów, w którym w listopadzie 2016 r. został wicedyrektorem departamentu rozwoju rynku finansowego. Odpowiadał m.in. za implementację szeregu istotnych dla rynku kapitałowego dyrektyw unijnych (MiFID 2, PSD 2, MAR) oraz koordynował prace nad Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego, którą rząd przyjął w październiku 2019. Przez osiem miesięcy - od września 2018 do kwietnia 2019 - był przedstawicielem ministra finansów w Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2016-2018 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

Nowo powołany prezes PANA jest abolwentem Institut d'Etudes politiques de Paris, Master's Finance and Strategy oraz Szkoły Głównej Handlowej (finanse i rachunkowość), a także Akademii Leona Koźmińskiego (doktor filozofii). Jest autorem publikacji naukowych nt. inwestycyjnej roli państwowych funduszy majątkowych.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl