Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:20, 16.07.2024 r.

Puls Biznesu: PANA chce utrzymać zdalne kontrole audytorów

Polska Agencja Nadzoru Audytowego chce utrzymać możliwość kontroli zdalnych wprowadzoną w czasie pandemii.

2 czerwca 2021

Jak informuje Puls Biznesu, „Rok po pierwszej zdalnej kontroli PANA zabiega w Ministerstwie Finansów by taka formuła stała się domyślnym typem kontroli”. Jak przypomina gazeta, możliwość przeprowadzania przez PANA kontroli zdalnych została umożliwiona na mocy specjalnych przepisów, które przestaną obowiązywać wraz z wygaśnięciem epidemii COVID-19. Prezes PANA Marcin Obroniecki argumentuje, że „W większości krajów europejskich kontrole zdalne były standardem już przed epidemią. Nie tylko w państwach najbardziej rozwiniętych, ale również tych nam bliskich, np. w Czechach”.

W minionym roku PANA przeprowadziła 42 kontrole planowe, z czego 16 dotyczyło firm audytorskich badających JZP. Kontrole u tych 16 audytorów objęły akta 65 przeprowadzonych przez nich badań sprawozdań finansowych. W ponad 30 proc. przypadków PANA dopatrzyła się problemów dotyczących standardów kontroli jakości, dodatkowo w około 10 proc. przypadków zidentyfikowała nieprawidłowości w obszarze gromadzenia dowodów badania, prowadzące do braku przejrzystości dokumentacji badań sprawozdań finansowych JZP.

Odnosząc się do danych dotyczących wykrytych problemów, prezes PANA wyjaśnia: „Nieprawidłowości to jedno słowo, ale ich skala jest bardzo różna. To, co dostrzegamy w dużej liczbie firm audytorskich, to kwestie związane z planowaniem badania i dokumentowaniem badania. W przypadku planowania badania chodzi o zrozumienie działalności, otoczenia oraz ryzyka oszustwa związanego z działalnością badanego podmiotu”.

Publikacja Pulsu Biznesu dostępna jest pod adresem: https://www.pb.pl/pana-chce-utrzymac-zdalne-kontrole-audytorow-1118247

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl