Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:58, 23.05.2024 r.

Dobra komunikacja usprawnia audyt

W kolejnej rozmowie przygotowanej we współpracy z KIBR Monika Kaczorek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przekonuje, jak istotne jest dobre zaplanowanie prac i zaangażowanie klienta, aby badanie sprawozdania finansowego przebiegało sprawnie i bez problemów.   Ekspert wyjaśnia, że audytor przed rozpoczęciem prac proponuje plan przygotowany na podstawie swojej wiedzy, doświadczeń, znajomości rynku i branży, rozmów z zarządem czy analizy poprzednich sprawozdań. Następnie wykonuje badanie wstępne, jeszcze przed zamknięciem roku obrotowego, a potem badanie końcowe. Po tym etapie badania proponuje on korekty do pozycji sprawozdania finansowego, o ile takie są konieczne. Od tego, czy firma je zaakceptuje, zależeć będzie treść ostatecznej opinii audytora. Ekspert wyjaśnia jednak, że audytor nie wydaje ostatecznej opinii w stosunku do pierwszego sprawozdania - ocenia ostateczny raport powstały po tym, gdy już zaproponował korekty. Jeśli firma nie uwzględni tych propozycji, biegły rewident może wydać opinię z zastrzeżeniami.   Monika Kaczorek zaznacza, że żeby efektywnie skorzystać z tej dodatkowej roli doradczej audytora ważna jest dobra komunikacja między biegłym a zarządem. Współpraca z zarządem i radą nadzorczą jest najważniejszym elementem sukcesu przeprowadzonego badania.   A warto współpracować, bo biegły zbiera obserwacje dotyczące najlepszych praktyk z całego rynku. Audytor może zaproponować firmie np. podniesienie efektywności w niektórych obszarach działania. Posiada on wiedzę, jak pewne kwestie mogą być rozwiązane, np. jakie uproszczenia można zastosować przy wycenie instrumentów finansowych, jak zoptymalizować proces tworzenia rezerw i odpisów.   - Ważne jest też, aby badana jednostka wykazywała otwartość. Nie powinna zamiatać swoich problemów pod dywan, ale uprzedzić audytora o kłopotach w biznesie, jeśli takie występują - mówi Monika Kaczorek

Rzeczpospolita

9 marca 2016

W kolejnej rozmowie przygotowanej we współpracy z KIBR Monika Kaczorek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przekonuje, jak istotne jest dobre zaplanowanie prac i zaangażowanie klienta, aby badanie sprawozdania finansowego przebiegało sprawnie i bez problemów.

 

Ekspert wyjaśnia, że audytor przed rozpoczęciem prac proponuje plan przygotowany na podstawie swojej wiedzy, doświadczeń, znajomości rynku i branży, rozmów z zarządem czy analizy poprzednich sprawozdań. Następnie wykonuje badanie wstępne, jeszcze przed zamknięciem roku obrotowego, a potem badanie końcowe. Po tym etapie badania proponuje on korekty do pozycji sprawozdania finansowego, o ile takie są konieczne. Od tego, czy firma je zaakceptuje, zależeć będzie treść ostatecznej opinii audytora. Ekspert wyjaśnia jednak, że audytor nie wydaje ostatecznej opinii w stosunku do pierwszego sprawozdania - ocenia ostateczny raport powstały po tym, gdy już zaproponował korekty. Jeśli firma nie uwzględni tych propozycji, biegły rewident może wydać opinię z zastrzeżeniami.

 

Monika Kaczorek zaznacza, że żeby efektywnie skorzystać z tej dodatkowej roli doradczej audytora ważna jest dobra komunikacja między biegłym a zarządem. Współpraca z zarządem i radą nadzorczą jest najważniejszym elementem sukcesu przeprowadzonego badania.

 

A warto współpracować, bo biegły zbiera obserwacje dotyczące najlepszych praktyk z całego rynku. Audytor może zaproponować firmie np. podniesienie efektywności w niektórych obszarach działania. Posiada on wiedzę, jak pewne kwestie mogą być rozwiązane, np. jakie uproszczenia można zastosować przy wycenie instrumentów finansowych, jak zoptymalizować proces tworzenia rezerw i odpisów.

 

- Ważne jest też, aby badana jednostka wykazywała otwartość. Nie powinna zamiatać swoich problemów pod dywan, ale uprzedzić audytora o kłopotach w biznesie, jeśli takie występują - mówi Monika Kaczorek. Czas poświęcony biegłemu rewidentowi i wielość zadawanych mu pytań może przynieść firmie wymierne korzyści.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl