Warto starannie wybrać legalnego audytora

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów podpowiada, jak zweryfikować, czy firma audytorska i biegły rewident posiadają odpowiednie uprawnienia.   Do samorządu zgłosiła się jednostka gospodarcza, której sprawozdanie finansowe przebadała osoba podająca się za biegłego rewidenta a nie posiadająca takich uprawnień. A raport z badania sporządzony przez osobę nieuprawnioną jest z mocy prawa nieważny. Krzysztof Burnos, prezes KRBR, wyjaśnia, jakie konsekwencje grożą firmie za niewywiązanie się z ustawowego obowiązku złożenia sprawozdania finansowego i opinii z badania w urzędzie skarbowym oraz Krajowym Rejestrze Sądowym

Rzeczpospolita

28 września 2016

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów podpowiada, jak zweryfikować, czy firma audytorska i biegły rewident posiadają odpowiednie uprawnienia.

 

Do samorządu zgłosiła się jednostka gospodarcza, której sprawozdanie finansowe przebadała osoba podająca się za biegłego rewidenta a nie posiadająca takich uprawnień. A raport z badania sporządzony przez osobę nieuprawnioną jest z mocy prawa nieważny. Krzysztof Burnos, prezes KRBR, wyjaśnia, jakie konsekwencje grożą firmie za niewywiązanie się z ustawowego obowiązku złożenia sprawozdania finansowego i opinii z badania w urzędzie skarbowym oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. I dodaje, że przed problemami można się uchronić, sprawdzając czy dany audytor figuruje w spisie prowadzonym przez KIBR.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl