Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:29, 22.07.2024 r.

Planowane zmiany w prawie to trzęsienie ziemi dla audytorów

Skrócona rotacja, całkowity zakaz świadczenia innych usług oraz wspólne badanie – te propozycje podzieliły biegłych rewidentów.

Parkiet

25 stycznia 2017

Gorące dyskusje o kształcie nowej ustawy o biegłych rewidentach trwają od kilku miesięcy. Liczne kontrowersje wzbudza chociażby przyjęta nieoczekiwanie przez Komitet Stały Rady Ministrów (bez konsultacji społecznych) poprawka do projektu, skracająca maksymalny okres rotacji badania sprawozdań finansowych do pięciu lat. Branża podkreśla jednogłośnie, iż ten okres powinien zostać wydłużony. Eksperci podkreślają, że skrócona rotacja wbrew pozorom wcale nie zmniejszy koncentracji rynku, który jest zdominowany przez wielką czwórkę, czyli Deloitte, EY, KPMG oraz PwC.

Wiele krytycznych uwag pada pod adresem zaproponowanego przez przedstawiciela Krajowej Izby Doradców Podatkowych całkowitego zakazu świadczenia usług innych niż badanie ustawowe dla klientów audytowych. Podkreśla się, że aktualne rozwiązania w sposób bardzo restrykcyjny ograniczają możliwość świadczenia usług niezwiązanych z badaniem. – Nie tylko ograniczają rodzaj usług, ale wprowadzają 50-proc. limit na wynagrodzenie z tego tytułu w stosunku do wynagrodzenia za badanie, wymagają też, aby świadczone usługi nie miały bezpośrednio wpływu na sprawozdanie finansowe oraz przede wszystkim wymagają zatwierdzenia przez komitet audytu – podkreśla Jarosław Dac, partner EY w dziale audytu.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów dodaje, że ewentualny całkowity zakaz zmniejszy atrakcyjność zawodu dla nowych kadr i obniży znaczenie audytu jako wartości dodanej dla przedsiębiorstw. – Przy takim podejściu istnieje realne ryzyko, że liczba biegłych rewidentów oraz firm audytorskich ulegnie drastycznemu ograniczeniu, co wiąże się z ryzykiem dla całego systemu – mówi Monika Kaczorek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Branża podzieliła się w kwestii wprowadzenia obowiązku wspólnego audytu dla określonej grupy podmiotów. Ten pomysł popiera KIBR. – Popularyzacja badania wspólnego mogłaby się przyczynić do zmniejszenia koncentracji poprzez wsparcie rozwoju małych i średnich polskich firm audytorskich – zauważa Monika Kaczorek.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl