Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:51, 22.07.2024 r.

Rzetelne raportowanie wspiera wizerunek firmy

Wiosna przyszłego roku będzie pierwszym sprawdzianem tego, jak działa w praktyce nowy obowiązek, który na część dużych firm nałożyła Dyrektywa 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych. Wtedy wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2017 r., będą one musiał już przygotować poszerzoną wersję danych niefinansowych – czytamy w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

Rzeczpospolita

20 marca 2017

Głos w tej sprawie zabrała również Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR: – Raportowanie informacji niefinansowych powinno być weryfikowane, jeśli nie przez biegłego rewidenta, to przez niezależną zewnętrzną firmę, która potwierdzi jakość tych danych – powiedziała i przypomniała, że sprawozdania finansowe dużych firm i tak podlegają badaniu przez biegłych.
Zastępca prezesa KRBR podkreśliła przy tym ważną rolę biegłych rewidentów. – Zgodnie ze standardem biegły będzie miał obowiązek zapoznania się z prezentowanymi informacjami, rozważenia ich i podjęcia stosowanych działań. W swoim raporcie zawrze stwierdzenie o braku nieprawidłowości lub – w przypadku wykrycia istotnego zniekształcenia, które wymaga korekty – opis wszystkich istotnych zniekształceń wykrytych w prezentowanych informacjach – powiedziała Ewa Sowińska.

Cały tekst można przeczytać na stronie rp.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl