Audyt: coraz mniej czasu na zmiany

Jednostki zainteresowania publicznego mają czas do 21 października na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących rad nadzorczych i komitetów audytu.

Rzeczpospolita

29 września 2017

Komitety audytu staną się obowiązkowe dla prawie wszystkich spółek giełdowych. Dotychczasowe kryterium liczebności rady nadzorczej zastąpi kryterium skali działalności spółki.

Nowa ustawa o biegłych rewidentach rozszerza także katalog kryteriów niezależności, które musi spełniać większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący. Przynajmniej jeden z jego członków musi też posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych a wszyscy członkowie wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka.

Dodatkowo nowa ustawa wyposaża Komisję Nadzoru Finansowego w narzędzia umożliwiające realną kontrolę stosowania regulacji przez spółki giełdowe – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl