Audyt: coraz mniej czasu na zmiany

Jednostki zainteresowania publicznego mają czas do 21 października na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących rad nadzorczych i komitetów audytu.

Rzeczpospolita

29 września 2017

Komitety audytu staną się obowiązkowe dla prawie wszystkich spółek giełdowych. Dotychczasowe kryterium liczebności rady nadzorczej zastąpi kryterium skali działalności spółki.

Nowa ustawa o biegłych rewidentach rozszerza także katalog kryteriów niezależności, które musi spełniać większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący. Przynajmniej jeden z jego członków musi też posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych a wszyscy członkowie wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka.

Dodatkowo nowa ustawa wyposaża Komisję Nadzoru Finansowego w narzędzia umożliwiające realną kontrolę stosowania regulacji przez spółki giełdowe – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf