Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:58, 22.07.2024 r.

Nowe wymogi wobec komitetu audytu

Nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadza zmiany w zakresie składu komitetu audytu oraz jego zadań. Członkowie komitetu audytu będą też ponosić odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

Dziennik Gazeta Prawna

27 września 2017

Zgodnie z nowymi wymogami, większość członków komitetu audytu będzie musiała spełnić warunek niezależności. Cały skład będzie musiał też posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa dana jednostka. Znacznie rozszerzy się także zakres zadań komitetu audytu, który teraz będzie musiał m.in. wyrazić zgodę na świadczenie przez biegłego rewidenta usług dodatkowych oraz opracować procedurę wyboru firmy audytorskiej.

Nowa ustawa daje też Komisji Nadzoru Finansowego możliwość nałożenia na członków komitetu sankcji za nieprzestrzeganie prawa.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl