Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:55, 1.12.2021 r.

PIBR prosi o prognozy przychodów

Przypominamy, że 30 września 2018 r. mija ustawowy termin podania prognozowanych przychodów z rewizji finansowej w nie-JZP

21 września 2018

Zgodnie z obowiązującym prawem, firmy audytorskie mają obowiązek przekazania do KRBR w terminie do dnia 30 września br. informacji o prognozowanych przychodach z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowych w jednostkach innych niż JZP na 2018 r. i 2019 r. (niezależnie od danych przekazywanych wcześniej). Dane te są niezbędne dla wyliczenia stawki opłaty z tytułu nadzoru przez KRBR na 2019 r.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie sposobu wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego.

Prosimy o przekazywanie ww. informacji wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej PIBR (panel po zalogowaniu się).

Potrzebujesz wsparcia?

Instrukcja odzyskiwania hasła (hasło można odzyskać samodzielnie):

  1. proszę wejść na stronę https://pibr.org.pl/pl/login
  2. następnie kliknąć link Nie pamiętasz hasła?
  3. uzupełnić adres e-mail
  4. nacisnąć "odzyskaj hasło"

Na podany adres e-mail przesłany zostanie link pod którym można ustanowić nowe hasło (hasło musi zawierać co najmniej: 8 znaków, wielką i małą literę, cyfrę i znak specjalny !@#$%). Loginem jest adres e-mail.

Uwaga: Jeżeli wyświetlona zostanie informacja "nie ma takiego adresu e-mail w systemie" to aby zalogować się na stronę należy zaktualizować adres e-mail (instrukcja poniżej).

Instrukcja aktualizacji adresu e-mail firmy audytorskiej:

  1. proszę wejść na stronę https://www.pibr.org.pl/pl/informacja-dla-firm-audytorskich#formularze-dla-firm
  2. pobrać Formularz aktualizacji danych firmy audytorskiej
  3. wypełnić (wpisać adres e-mail)
  4. podpisać, zeskanować i wysłać na firmyaudytorskie@pibr.org.pl
  5. następnego dnia proszę przejść instrukcję odzyskiwania hasła (opisaną powyżej)

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl