Informacje KNA do biegłych rewidentów i firm audytorskich

KNA opublikowała następujące informacje, kierowane do biegłych rewidentów oraz firm audytorskich:

3 kwietnia 2019
  • wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2018 r.,
  • komunikat w sprawie realizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi przez KRBR,
  • komunikat w sprawie realizacji przez KRBR i KKN obowiązku określenia zakresu i procedur kontroli usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badania ustawowe,
  • uchwała w sprawie przedstawienia zastrzeżeń do uchwały nr 2981/49/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie krajowego standardu usług pokrewnych 4401PL,

a także informacje z posiedzeń KNA, które odbyły się w dniach 15 marca 2019 r. oraz 28 marca 2019 r.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl