Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:22, 28.03.2023 r.

Zbliża się termin przekazania prognoz przychodów do KNA

20 października 2019 r. upływa termin przekazania do KNA informacji o prognozowanych do osiągnięcia w 2019 i 2020 roku przychodach z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

8 października 2019

Do 30 września 2019 r. firmy audytorskie przekazały informacje o prognozowanych do osiągnięcia w latach 2019 i 2020 przychodach z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, odpowiednio do KNA (w JZP) lub KRBR (w nie-JZP).

Niezależnie od tego obowiązku, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw zobowiązuje wszystkie firmy audytorskie do przekazania do KNA informacji o prognozowanych do osiągnięcia w latach 2019 i 2020 przychodach z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Termin na przekazanie prognoz mija 20 października 2019 r.

Na stronie internetowej KNA zamieszczona została „Informacja w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru”. W załączniku do „Informacji” znajduje się również wzór formularza (tutaj), który powinien zostać wykorzystany do przekazania ww. prognoz.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl