Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:40, 14.06.2024 r.

Samorząd straci nadzór nad biegłymi

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

Dziennik Gazeta Prawna

15 maja 2019

Gazeta przywołuje argumenty zawarte w komunikacie URM: że szersze kontrolowanie firm audytorskich jest konieczne, bowiem firmy te oraz biegli rewidenci odgrywają istotną rolę w transakcjach zawieranych na rynku kapitałowym, KNA nie ma obecnie odpowiednich narzędzi pozwalających kontrolować jakość usług świadczonych przez firmy audytorskie, np. związanych z prospektami emisyjnymi obecnych lub przyszłych emitentów papierów wartościowych. Jak podkreśla komunikat, pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami będzie ponosić nowo powołana Polska Agencja Nadzoru Audytowego.

Artykuł przywołuje komentarz Barbary Misterskiej-Dragan, zastępca prezesa KRBR: W toku konsultacji nie tylko PIBR, ale wielu innych interesariuszy audytu zgłaszało bardzo poważne zastrzeżenia do zasadności projektu i jego długofalowych skutków. Podkreślaliśmy, że bez analizy efektów poprzedniej nowelizacji podejmuje się obecnie próbę całkowitej zmiany mechanizmu nadzoru audytowego. Proponowane rozwiązania zwiększą ryzyko systemowe i koszty po stronie biznesu, a wbrew deklarowanym intencjom regulatora zmiany najmocniej odczują mniejsze firmy audytorskie, jeszcze silniej wypychane z rynku badań JZP.

Całość artykułu znajduje się w płatnej części serwisu DGP.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl