Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:05, 6.07.2022 r.

E-sprawozdania: MF i PIBR współpracują

Resort przyjął zaproszenie do współpracy, w której wykorzystywane będą praktyczne doświadczenia biegłych rewidentów.

13 maja 2019

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na wystosowane przez KRBR zaproszenie do współpracy i zapewniło jednocześnie, że jest otwarte na przekazywanie przez PIBR doświadczeń biegłych rewidentów wynikających z praktycznego stosowania regulacji dotyczących e-sprawozdań finansowych.

Ministerstwo Finansów przesłało także wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania PIBR z zakresu e-sprawozdawczości. Przekazane w listopadzie ubiegłego roku pytania były opracowane na podstawie zapytań biegłych rewidentów, które wpłynęły do PIBR tuż po wejściu w życie nowych przepisów.

Resort wyjaśnił także, jaki jest skutek braku zachowania postaci elektronicznej lub struktury logicznej dla sprawozdania finansowego.

  • z zaproszeniem KRBR można zapoznać się tutaj
  • odpowiedź MF znajduje się tutaj.
  • tabelaryczne zestawienie pytań skierowanych do MF oraz odpowiedzi udzielone przez MF dostępne są tutaj.
  • pytanie o niezachowanie formy elektronicznej dostępne jest tutaj, zaś odpowiedź MF - tutaj.

Wszystkie informacje oraz pisma i odpowiedzi, o których mowa powyżej można również znaleźć w sekcji e-Sprawozdawczość.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl