Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:00, 26.11.2022 r.

P11 minął termin na złożenie sprawozdania z działalności za 2019 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw:

6 marca 2020

„W terminie do dnia 29 lutego 2020 r. sprawozdania za 2019 r. sporządzone i przekazane zgodnie z:

1) art.51 ustawy zmienianej w art.1, w brzmieniu dotychczasowym, są przekazywane Agencji;

2) art.52 ustawy zmienianej wart.1, w brzmieniu dotychczasowym, są przekazywane Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów i Agencji”. 

P 11 za 2019 r. firmy audytorskie przekazują zarówno do PANA jak i PIBR.

Firmy Audytorskie, które dotychczas nie wypełniły tego obowiązku, powinny niezwłocznie złożyć P11 poprzez wypełnienie formularza na indywidualnym koncie FA na pibr.org.pl po zalogowaniu się.

PANA na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 28) nakłada na firmę audytorską karę administracyjną za niewypełnienie obowiązków informacyjnych (brak P11), o których mowa w art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.).

Masz pytania?

W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny 22 637 30 81 lub e-mailowy: firmyaudytorskie@pibr.org.pl.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl