Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:52, 13.04.2021 r.

Bliżej do e-samorządu

Rozmowa z Pawłem Tyszerem, dyrektorem Centrum Edukacji PIBR.

22 marca 2018

Wprowadzacie właśnie nowe narzędzia internetowe pozwalające biegłym rewidentom na bieżące sprawdzanie swojego stanu przeszkolenia – ale to tylko kolejny element układanki?

Prezes Burnos i cała Krajowa Rada na samym początku obecnej kadencji zadeklarowali, że jednym z głównych celów zmian w samorządzie będzie stworzenie wygodnych narzędzi do internetowego kontaktu biegłych rewidentów i firm audytorskich z PIBR oraz szerokie wprowadzenie e-usług. Raportowanie szkoleniowe nie było pierwsze – początkiem digitalizacji życia samorządowego było stworzenie zupełnie nowej strony internetowej PIBR, a później także serwisów poszczególnych regionalnych oddziałów. To było niezbędne, aby usprawnić komunikację pomiędzy środowiskiem a organizacją. Dotychczasowe kanały, oparte przede wszystkim na papierze, były nieefektywne, drogie i uciążliwe.

Jedna z pierwszych makiet obecnej strony pibr.org.pl


Ważna była też chyba spójność przekazu?

Tak! Nie możemy na różnych merytorycznych konferencjach opowiadać o znaczeniu nowoczesnych narzędzi i trwającej właśnie rewolucji technologicznej dla pracy biegłego i jednocześnie komunikować się z biegłymi poprzez pisma.

Ważną nowością było zbudowanie strony wokół potrzeb trzech grup odbiorców: kandydatów, biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Chcieliśmy, aby komunikacja i raportowanie były łatwo dostępne i przejrzyste, a każda z tych grup potrzebuje nieco innych narzędzi.

Kandydaci muszą bez względu na porę dnia czy dzień tygodnia mieć dostęp do informacji w postaci wyników ostatniego egzaminu. To dla nich zresztą rzecz oczywista – na studiach korzystali już wyłącznie z systemu USOS.

Biegli rewidenci mogą dzięki stronie na bieżąco kontrolować swoje finansowe zobowiązania wobec samorządu i regulować składki korzystając z indywidualnego konta. Tą drogą składają także oświadczenia o samokształceniu, a od końca lutego mają także możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu wypełniają obowiązki szkoleniowe. Co więcej, poprzez niektóre serwisy regionalne mogą od razu zapisać się na szkolenia organizowane przez RO.

Indywidualne konto biegłego rewidenta po zalogowaniu


Firmy audytorskie cenią sobie przede wszystkim możliwość łatwiejszego raportowania, uzupełniania podstawowych danych, rozliczania zobowiązań finansowych wobec samorządu.

Tutaj przełomem była zdaje się nowa ustawa o biegłych rewidentach?

Tak, podczas prac nad ustawą udało się wprowadzić do ostatecznej wersji regulacji opcji składania sprawozdania P11 cyfrowo. W tym roku skorzystało z tej opcji niemal 800 firm – około połowy wszystkich działających w Polsce! To prawdziwy rekord. Opłacił się wysiłek włożony w to, aby formularze były jak najbardziej intuicyjne i minimalizowały szanse popełnienia błędu.


 

Kluczowe było także umożliwienie importu danych wprost z arkuszy kalkulacyjnych – to wielka oszczędność czasu i wysiłku. Zresztą po obydwu stronach! Wykaz badań jednej z największych firm audytorskich liczył sobie prawie dwa tysiące pozycji. Kiedyś opracowanie tego sprawozdania oznaczałoby dwa dni pracy jednej osoby. Teraz możemy to zrobić od ręki.

To jeszcze nie koniec digitalizacji. Jakie kolejne e-usługi zostaną uruchomione?

Chcielibyśmy stopniowo zmierzać do sytuacji, w której całość dokumentacji i raportowania biegłych rewidentów i firm audytorskich przeniesiona jest online. W najbliższym czasie będą to formularze R4 i R5, powiadamiające o rozpoczęciu i zakończeniu współpracy biegłego rewidenta z firmą audytorską, a także zmiany dotyczące nowego sprawozdania P11, które uwzględniać będzie zarówno informację o ubezpieczeniu OC, jak i rozliczenie opłaty rocznej (w części kierowanej do PIBR). Czyli mówiąc wprost – zamiast trzech osobnych dokumentów firma audytorska wypełni jeden, a my oczywiście będziemy zachęcali, aby zrobiła to przez internet. W przypadku tego ostatniego dokumentu, czyli sprawozdania P11 z rozpoczęciem prac czekamy jeszcze na akceptację uchwały KRBR przez Komisję Nadzoru Audytowego.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl