Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:44, 29.11.2022 r.

Webinaria IFAC dotyczące badania w dobie Covid

Informujemy o zaplanowanej przez IFAC serii webinariów pt. „Praktyczne wskazówki dotyczące jakości badania w środowisku pandemicznym - planowanie, przeprowadzenie badania, sprawozdawczość biegłego rewidenta i spojrzenie w przyszłość”.

26 czerwca 2020

KRBR w imieniu IFAC, którego PIBR jest członkiem, zaprasza do wzięcia udziału w serii trzech webinariów:

  • 1 webinarium - planowanie badania w środowisku pandemicznym - 9 lipca – g. 13.00 (rejestracji można dokonać tutaj).
  • 2 webinarium - przeprowadzanie badania w środowisku pandemicznym - 16 lipca – g. 13.00 (rejestracji można dokonać tutaj)
  • 3 webinarium - sprawozdawczość biegłego rewidenta i spojrzenie w przyszłość - 23 lipca – g. 13.00 (rejestracji można dokonać tutaj)

Webinaria będą koncentrować się na praktycznych aspektach jakości badania na każdym jego etapie. Uczestnicy poznają różne doświadczenia oraz spostrzeżenia liderów i praktyków audytu.

Spotkania odbędą się w języku angielskim. Udział w nich jest bezpłatny.

Więcej o serii webinariów można przeczytać na stronie internetowej IFAC.

Zachęcamy do wzięcia w nich udziału.

Udział w webinariach biegli rewidenci mogą zaliczyć do samokształcenia z zakresu rewizji finansowej w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ). Odbycie samokształcenia biegły rewident potwierdza złożonym przez siebie oświadczeniem. W tym celu wystarczy wypełnić na stronie internetowej PIBR elektroniczny wniosek "WNSAMO". Jest to ważne, gdyż małymi krokami zbliża się termin rozliczenia szkoleń za 2020 rok oraz w ramach trzyletniego okresu rozliczeniowego ODZ. Więcej o zasadach szkolenia można przeczytać tutaj.

Przy okazji przypominamy również o praktycznych alertach IAASB, które udostępniliśmy po ich przetłumaczeniu na język polski a związanych z: ogólnymi wytycznymi, późniejszymi zdarzeniami, kontynuacją działalności oraz sprawozdawczością biegłego rewidenta. Alerty można znaleźć w e-bibliotece lub w publikowanych przez nas na bieżąco aktualnościach.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl