Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:15, 24.07.2024 r.

Posiedzenie Rady i Zarządu IFAC

Władze IFAC podjęły w listopadzie ub. r. decyzje w sprawie kluczowych stanowisk w organizacji, przyjęcia nowych członków oraz planu strategicznego IFAC na 2023 r.

10 stycznia 2023

Podczas posiedzenia Rady IFAC, które odbyło się 15 listopada 2022 r., Asmâa Resmouki została wybrana na stanowisko prezesa tej organizacji (na dwuletnią kadencję). Jej zastępcą został Jean Bouquot. Dokonano również wyboru nowych członków Zarządu, zatwierdzono plan strategiczny IFAC na 2023 r. oraz przyjęto zmiany do Konstytucji i Regulaminu IFAC. Przedmiotem obrad były również kwestie związane z członkostwem: jedna organizacja zawodowa zyskała status pełnoprawnego członka, cztery organizacje zostały członkami stowarzyszonymi (w tym Izba Biegłych Rewidentów Ukrainy), natomiast jedna organizacja została z grona IFAC usunięta.

Ważnym elementem spotkania było sprawozdanie przygotowane przez Alana Johnsona – ustępującego prezesa i przewodniczącego Komitetu Nominacyjnego – oraz sprawozdania ze strony Podkomitetów i Grup Doradczych Zarządu.

Posiedzenie Zarządu IFAC odbyło się 16 listopada 2022 r. W porządku obrad znalazły się m.in. kwestie takie jak: zatwierdzenie zaleceń Komitetu Nominacyjnego dotyczących składu Podkomisji i Grup Doradczych Zarządu IFAC na 2023 rok. Zarząd otrzymał również aktualne informacje na temat ostatnich działań Komitetu Nominacyjnego.

Szczegółowe informacje nt. ustaleń podjętych podczas posiedzenia Rady i Zarządu IFAC znaleźć można w piśmie od nowej prezes IFAC, które znajduje się pod tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl