Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:20, 23.05.2024 r.

Nowe części przewodnika AML już dostępne

Opublikowaliśmy przetłumaczone na język polski trzy kolejne opracowania IFAC z serii „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy”.

29 lipca 2022

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Podstawy” to przygotowany przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) wieloczęściowy przewodnik, wspierający zawodowych księgowych w procedurach i narzędziach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („AML”). Przewodnik pomaga zawodowym księgowym lepiej zrozumieć, jak działa pranie pieniędzy, ryzyko, z którym się borykają, oraz co mogą zrobić, aby złagodzić to ryzyko i wnieść pozytywny wkład w interes publiczny.

IFAC zaczęła publikację przewodnika we wrześniu 2020 r. Do serii sześciu dostępnych do tej pory, właśnie doszły kolejne trzy opracowania:

 • Część 7 - Aktywa wirtualne
  IFAC ma tu oczywiście na myśli szeroką grupę nowo powstałych rodzajów aktywów wykorzystujących technologię rozproszonego rejestru (na przykład kryptowaluty czy tokeny NFT). Przestępcy mogą korzystać z aktywów wirtualnych na każdym etapie prania pieniędzy, poczynając od pierwotnego przestępstwa (w przewodniku przywołany jest przykład ataku ransomware na amerykańskiego operatora rurociągu). Przewodnik daje m.in. wskazówki, w jakich sytuacjach związanych z aktywami wirtualnymi księgowy powinien odmówić wykonania usługi.
  (pobierz opracowanie tutaj)

 • Część 8 - Trendy w przestępczości
  Przewodnik pokrótce opisuje najważniejsze kategorie przestępstw, w których zwalczaniu i zgłaszaniu zawodowi księgowi mogą odgrywać ważną rolę: przestępstwa narkotykowe, handel ludźmi, finansowanie terroryzmu, pranie pieniędzy oparte na handlu, przestępstwa przeciwko środowisku (w tym nielegalny obrót fauną i florą), korupcja, a także wyłudzanie pieniędzy związane z Covid-19. Warto podkreślić, że na każdy z tych tematów powstała osobna publikacja Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force, FATF)
  (pobierz opracowanie tutaj)

 • Część 9 - Narzędzia do obrony
  Przewodnik przedstawia dwa najważniejsze z wielu dostępnych zawodowym księgowym narzędzi zapobiegania praniu pieniędzy: wzmożoną należytą staranność wobec klienta oraz składanie raportów o podejrzanym działaniu, które dają podstawy do podjęcia kroków prawnych. Należy przy tym pamiętać, że nie są to czynności zapewniające zgodność, a raczej niezbędne elementy działań mających na celu wykrycie prania pieniędzy i ochronę reputacji konkretnego zawodowego księgowego lub firmy.
  (pobierz opracowanie tutaj)

Podobnie jak w poprzednich opracowaniach, w trzech nowych częściach przewodnika można znaleźć studia przypadku, praktyczne wskazówki czy listy kontrolne - a przede wszystkim odniesienia do bardziej szczegółowych publikacji edukacyjnych czy standardów.

Polskie tłumaczenia wszystkich dotychczasowych części przewodnika znajdą Państwo poniżej lub e-Bibliotece oraz w zakładce Współpraca międzynarodowa.

Część 1 - Wprowadzenie do zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy dla zawodowych księgowych
Część 2 - Podejście oparte na szacowaniu ryzyka
Część 3 - Zakładanie spółki
Część 4 - Transferowanie aktywów
Część 5 - Doradztwo podatkowe
Część 6 - Firmy z problemami finansowymi

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl