Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:59, 24.07.2024 r.

XXI Światowy Kongres Księgowych IFAC

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) wraz z Instytutem Księgowych i Biegłych Rewidentów Indii (ICAI) zapraszają na XXI Światowy Kongres Księgowych, który odbędzie się w dniach 18-21 listopada 2022 r. w Bombaju.

20 lipca 2022

Hasłem XXI Światowego Kongresu Księgowych jest Budowanie zaufania, wspieranie zrównoważonego rozwoju. Temat odzwierciedla zaangażowanie naszego zawodu w ochronę interesu publicznego i wzmacnianie zaufania w obrocie gospodarczym, a zarazem kluczową rolę księgowych i biegłych rewidentów w zapewnianiu warunków zrównoważonego rozwoju.

Zaproszeni paneliści, wykładowcy i uczestnicy Kongresu będą dyskutować o kwestiach kluczowych nie tylko dla zawodu księgowego, ale i całej światowej gospodarki: wspieraniu zrównoważonego, inkluzywnego rozwoju, wspomaganiu innowacyjności, rosnącej roli technologii, trendach w sektorze fintech, wreszcie przygotowywaniu naszych profesji do wymogów przyszłości. Kongres jest też oczywiście doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Kongres w 2022 r. po raz pierwszy odbędzie się w formie hybrydowej, umożliwiającej zarówno udział osobisty, jak i wirtualny.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia, w tym program oraz link do rejestracji są dostępne na stronie internetowej: Home | World Congress of Accountants 2022 (wcoa2022mumbai.org). Zwracamy uwagę, że do 15 sierpnia 2022 r., jak również dla grup powyżej pięciu osób, przysługują zniżki w opłacie za osobisty udział.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Światowym Kongresie Księgowych!

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl