Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:57, 29.11.2022 r.

Praktyczne przykłady raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego

PIBR zaktualizowała przykłady raportów z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem wymogów KSP 2410.

26 sierpnia 2020

Aby wesprzeć biegłych rewidentów we właściwym raportowaniu wyników przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego zostały zaktualizowane przykładowe raporty. Aktualizacja dotyczy głównie zmiany referencji do krajowego standardu przeglądu - właściwe jest stosowanie Krajowego Standardu Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019.

Dla przypomnienia, KSP 2410 dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta podejmującego się wykonania usługi przeglądu śródrocznych informacji finansowych jednostki, której roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez tego biegłego rewidenta.

Nowe praktyczne przykłady dostępne są tutaj oraz w „Wyszukiwarce standardów” po wybraniu następujących filtrów:

rodzaj usługi: przegląd

dzień bilansowy: 30.06.2020 r.

Przypominamy także o dostępnym Alercie IAASB (w angielskiej i polskiej wersji językowej), który zawiera wskazówki pomocne w przeglądzie sprawozdania finansowego uwzględniające wpływ pandemii Covid-19 (więcej na ten temat tutaj).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl