Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:54, 24.03.2023 r.

Alert IAASB - przegląd śródrocznych informacji finansowych

KRBR udostępnia przetłumaczony na język polski kolejny alert IAASB dotyczący przeglądu śródrocznych informacji finansowych w świetle pandemii Covid-19.

20 sierpnia 2020

O opublikowaniu przez IAASB alertu w oryginalnej wersji językowej informowaliśmy tutaj.

Dziś udostępniamy materiał przetłumaczony na język polski. W publikacji są podkreślone kluczowe obszary związane z przeglądem śródrocznych informacji finansowych zgodnie z MSUP 2410 (standard ten został przyjęty jako KSP 2410) ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie i zagadnienia, które są związane z pandemią.

W przypadku wielu jednostek wpływ pandemii zostanie po raz pierwszy uwzględniony w sprawozdaniach finansowych za 2020 rok. Wpływ ten może znacząco zmienić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki w porównaniu do końca ostatniego roku obrotowego a kierownik jednostki może być zmuszony włożyć znacznie więcej wysiłku we właściwe zastosowanie wymogów w zakresie ujmowania, wyceny i ujawnień, w tym dotyczących wycen w wartościach godziwych i szacunków księgowych. Ponadto, kierownik jednostki może być zmuszony do wdrożenia nowych kontroli lub modyfikacji już istniejących w celu terminowego sporządzenia sprawozdań (np. z powodu zmian personalnych i braku fizycznego dostępu), a także do uwzględnienia podwyższonego ryzyka błędu lub oszustwa.

W Alercie zaprezentowano wiele cennych wskazówek, które z pewnością będą pomocne w pracy biegłego rewidenta. M.in. omawiane są procedury przeglądu jak również raportowanie biegłego rewidenta, w tym formułowanie zmodyfikowanych wniosków z przeglądu.

Z treścią przetłumaczonego na język polski alertu IAASB można zapoznać się tutaj.

Zachęcamy do lektury.

Alert zamyka serię dotychczasowych publikacji IAASB związanych z Covid-19. Wszystkie przetłumaczone alerty można znaleźć w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl