Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:56, 3.10.2023 r.

Webinar „Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki poprzez inwestowanie w kompetencje przyszłości”

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wzięła udział w webinarze poświęconym zagadnieniom związanym z podnoszeniem kwalifikacji pracowników sektora finansowego oraz wyzwaniami stawianymi przez zmiany technologiczne i pandemię COVID-19.

22 września 2020

Celem webinaru była dyskusja na temat wpływu certyfikowanych kwalifikacji i stałego podnoszenia kompetencji pracowników na sposób pracy i zarzadzania – w kontekście wyzwań wynikających ze zmian technologicznych oraz z pandemii COVID -19. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie i Brytyjsko–Polska Izbę Handlową, a partnerami były Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Uczestnikami byli uznani eksperci w dziedzinie finansów, audytu i księgowości, samorząd biegłych rewidentów był reprezentowany przez Barbarę Misterską-Dragan, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Jak podkreśliła prezes KRBR, przemiany zachodzące w gospodarce przekładają się także na pracę biegłych rewidentów. Jej zdaniem w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym bardzo przydatna jest umiejętność oduczania się starych nawyków i sposobów wykonywania określonych zadań. Dobrze do wyzwań przyszłości są przygotowani biegli rewidenci, którzy – jako zawód mocno regulowany – mają obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Ciągle więc podnoszą swoje kompetencje zawodowe według określonego, przemyślanego programu nauczania. Prezes KRBR powiedziała także, że coraz wyraźniej zaznacza się trend polegający na oczekiwaniu od audytorów nie tylko badania sprawozdania finansowego, ale i dbania o wartości etyczne. Biegli rewidenci mają się przyczyniać zarówno do bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, jak i do zrównoważonego rozwoju gospodarki. W jej opinii „etyczny kręgosłup powinien audytorom towarzyszyć we wszystkich decyzjach zawodowych”. Zdaniem Barbary Misterskiej - Dragan potrzeba dostosowania audytorów do zmieniającego się otoczenia biznesowego jest wyzwaniem nie tylko dla nich, ale i dla instytucji edukacyjnych, które mogą im w tym pomóc. Instytucje te muszą nieustannie śledzić trendy w gospodarce i społeczeństwie, tak aby przygotować odpowiednie programy szkoleniowe.

Udział prezes KRBR w webinarium jest efektem współpracy, jaką Polska Izba Biegłych Rewidentów prowadzi z organizacjami branżowymi ACCA i CIMA. Organizacje te objęły patronat nad XXI Doroczną Konferencją Audytingu, na jesień jest także planowany webinar organizowany wspólnie z CIMA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl