Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:49, 29.11.2022 r.

Rozwój technologiczny a kwestie etyczne – dwie ankiety IESBA

KRBR zaprasza do udzielenia odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące kwestii etycznych w powiązaniu z rozwojem technologicznym, postawione przez IESBA.

29 października 2020

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (ang. skrót IESBA) dostrzega transformacyjny wpływ technologii cyfrowych – takich jak sztuczna inteligencja, analiza danych, robotyzacja procesów, blockchain i przetwarzanie w chmurze – na organizacje, rządy, gospodarki i społeczeństwa. Technologie te mają również wpływ na zawód księgowego w odniesieniu do rodzajów czynności zawodowych, a także narzędzi i metod stosowanych przez zawodowych księgowych przy wykonywaniu tych czynności.

Z uwagi na tempo i skalę zmian spowodowanych przełomowymi innowacjami technologicznymi, IESBA powołała w 2018 r. grupę roboczą ds. technologii, która przeprowadziła analizę wpływu trendów i rozwoju technologii na etyczne zachowanie zawodowych księgowych w ramach Etapu 1 tzw. inicjatywy technologicznej IESBA. W lutym 2020 r. grupa wydała raport końcowy dotyczący Etapu 1 (dostępny tutaj), który przedstawia wyniki analizy oraz różnego rodzaju zalecenia.

W ramach dalszych prac IESBA uruchomiła ostatnio dwie ankiety (online) zawierające pytania dotyczące kwestii poruszonych w kluczowych zaleceniach raportu, obejmujących:

  • technologię i złożoność w środowisku zawodowym oraz
  • wpływ technologii na niezależność biegłego rewidenta.

IESBA zaprasza do wyrażenia opinii przez wszystkie zainteresowane strony, w tym inwestorów i innych użytkowników sprawozdań finansowych, środowiska ładu korporacyjnego, organy regulacyjne i organy nadzoru, sporządzających sprawozdania finansowe, firmy, krajowe organy ustanawiające standardy, zawodowe organizacje księgowych, naukowców.

Uzyskane informacje posłużą IESBA do rozważenia kolejnych kroków podczas posiedzenia zaplanowanego na grudzień 2020 r.

Odpowiedzi na obydwie ankiety można udzielać do 10 listopada 2020 r.

Poniższe linki przekierowują bezpośrednio do każdej z ankiet oraz informacji na ich temat:

  1. Technology and complexity in the professional environment;
  2. Impact of Technology on Auditor Independence.

Udział w badaniu IESBA stanowi okazję do włączenia się w proces ustanawiania standardów międzynarodowych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl