Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:56, 7.10.2022 r.

COVID-19: Aspekty etyczne oraz rozważania dotyczące niezależności

IESBA przygotowała listę pytań i odpowiedzi istotnych w kontekście wyzwań dla etyki i niezależności wynikających z pandemii COVID-19.

10 grudnia 2020

Dokument przygotowany przez IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) ma pomóc tym użytkownikom Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych, którzy stają wobec dylematów związanych z trudnościami wynikającymi z pandemii COVID-19. Publikacja zawiera zagadnienia odnoszące się zarówno do zawodowych księgowych, jak i do biegłych rewidentów i innych zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód.

IESBA przypomina, że zawodowi księgowi są zobowiązani do przestrzegania pięciu podstawowych zasad etyki określonych w Kodeksie, tj. uczciwości, obiektywizmu, kompetencji zawodowych i należytej staranności, zachowania poufności i profesjonalnego postępowania – niezależnie od pełnionej przez nich roli, obowiązków zawodowych i okoliczności, w których wykonują swoje czynności zawodowe. Mają oni również obowiązek stosować założenia koncepcyjne Kodeksu w celu identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia dla przestrzegania tych zasad.

Jak zauważa we wstępie do publikacji dr Stavros Thomadakis, Przewodniczący IESBA, „Rzetelna i zgodna z prawdą sprawozdawczość finansowa oraz niezależna rewizja finansowa są obecnie bardzo potrzebne inwestorom i pozostałym interesariuszom, a także mają do odegrania dużą rolę w zarządzaniu skutkami zaistniałej katastrofalnej sytuacji oraz procesem wychodzenia z niej. Zwłaszcza w obecnych niesprzyjających czasach, zaufanie do sprawozdań finansowych ma znaczenie kluczowe z punktu widzenia minimalizacji szkód i przesunięcia środków na potrzeby wychodzenia z trudnej sytuacji”. Jak podkreśla, „Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zawodowi księgowi muszą koncentrować się na interesie publicznym i spoczywających na nich obowiązkach etycznych”.

Zachęcamy do lektury całości zestawienia pytań i odpowiedzi przygotowanego przez IESBA, z dokumentem można się zapoznać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl