Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:31, 24.05.2024 r.

KIBR działa na rzecz biegłych rewidentów seniorów

Z inicjatywy KRBR uhonorowano najstarszych reprezentantów profesji biegłego rewidenta w kraju. - To osoby, które tworzyły ten zawód w Polsce. Powinny zostać docenione, zauważone i uhonorowane - mówi Maciej Ostrowski, prezes RO KIBR w Poznaniu. Temat biegłych rewidentów seniorów jest też jednym z priorytetów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do uregulowania w najbliższym czasie.

4 marca 2016

Roman Gierka ma 96 lat, i to tym samym jeden z najstarszych przedstawicieli profesji biegłego rewidenta w Polsce. Takich osób, powyżej 95 roku życia jest w Polsce tylko sześć. - To m.in. oni w latach 90. tworzyli ten zawód, pamiętają czasy istnienia biegłego księgowego, te osoby powinny być docenione, zauważone i uhonorowane przez środowisko - powiedział Maciej Ostrowski, członek KRBR i prezes RO KIBR w Poznaniu, który zaprosił pana Romana Gierkę do siedziby poznańskiego regionalnego oddziału na uroczyste spotkanie na jego cześć. Bohater wydarzenia nie krył radości i wzruszenia w związku z ponownym spotkaniem z przedstawicielami zawodu. To i pozostałe spotkania z najstarszymi seniorami odbyły się z inicjatywy KRBR, która podjęła decyzję o uhonorowaniu najstarszych biegłych rewidentów w Polsce. - Jest wiele osób w środowisku, które wymagają naszej uważności, w pierwszej kolejności chcieliśmy skupić się na najstarszych przedstawicielach naszego zawodu - mówiła Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Ale listy od Prezesa samorządu z podziękowaniami za wkład w rozwój zawodu otrzymali także rewidenci powyżej 85 roku życia.

Samorządowi zależy, żeby osoby, które nie są już aktywne zawodowo wiedziały, że środowisko o nich pamięta. - Kontynuujemy to co oni zaczęli, doceniamy to co zrobili dla rozwoju zawodu. Jesteśmy dumni z takiego dziedzictwa - dodaje Ewa Sowińska. Dziś pionierzy, a zarazem seniorzy profesji, wciąż mogą przekazywać młodszym kolegom kierunek działania czy podejście do wykonywania zawodu. Dlatego tak ważne jest, żeby włączać ich w życie samorządu i pokazywać, że wciąż są potrzebni i doceniani. Biegli rewidenci seniorzy to osoby, które często są jeszcze aktywne, chcą utrzymać kontakt z zawodem i środowiskiem. - Musimy im to zapewnić - dodaje na koniec Maciej Ostrowski.

Szerszy problem

Ale temat biegłych rewidentów seniorów to szerszy problem. KIBR zależy, żeby nie odbierać im tytułu biegłego rewidenta w momencie, kiedy przestają być aktywni zawodowo. Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o biegłych rewidentach samorząd biegłych rewidentów zmuszany jest do karania swoich członków-seniorów za brak szkoleń zawodowych albo karą finansową albo wykreśleniem ze społeczności biegłych rewidentów. Pozbawienie członkostwa wiąże się z utratą uprawnienia do posługiwania się tytułem biegłego rewidenta, na który pracowali całe swoje zawodowe życie. Zdaniem KIBR taki stan rzeczy przeczy zasadom szacunku dla obywateli-seniorów, którzy całe swoje życie poświęcili pracy na rzecz kraju a także budowania społecznych więzi ponadpokoleniowych. Dlatego KIBR prowadzi rozmowy na temat odpowiedniego rozwiązania regulacyjnego umożliwiającego zachowanie biegłych rewidentów seniorów w społeczności biegłych rewidentów. Prezes KRBR spotkał się z posłanką Małgorzatą Zwiercan, przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w sprawie odpowiedniego rozwiązania regulacyjnego umożliwiającego zachowanie biegłych rewidentów seniorów w społeczności audytorów. Zdaniem Krzysztofa Burnosa najlepszym rozwiązaniem byłoby ustawowe utworzenie rejestru biegłych rewidentów seniorów bez prawa do wykonywania zawodu. Osoby wpisane do takiego rejestru byłyby zwolnione z obowiązkowego szkolenia zawodowego. Dzięki temu ich wieloletni udział w pracy i życiu zawodowym byłby doceniony. Rozwiązanie problemów biegłych rewidentów seniorów jest na tyle istotne, że spośród 7 tys. polskich biegłych rewidentów aż 3,3 tys. jest w wieku powyżej 60 lat. M.in. stąd decyzja o powołaniu Fundacji Seniora, której celem jest wspieranie biegłych rewidentów i byłych biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej. Inne cele Fundacji to opieka i pomoc społeczna biegłym rewidentom i byłym biegłym rewidentom oraz aktywizacja biegłych rewidentów, którzy zaprzestali wykonywania zawodu. Fundacja działa od 2011 roku.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl