Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:13, 24.07.2024 r.

Fundacja Seniora reaktywowana – zachęcamy do dobrowolnych wpłat!

Fundacja Seniora przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów wznowiła działalność. Zachęcamy biegłych rewidentów i firmy audytorskie do dobrowolnych wpłat na konto fundacji i tym samym wsparcia koleżanek i kolegów w potrzebie - zarówno seniorów, jak i biegłych rewidentów.

23 lutego 2023

W przyszłym roku będzie można wesprzeć fundację 1,5% podatku dochodowego, dzięki niedawnemu wpisaniu jej na listę Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Uzyskanie takiego statusu było jednym z priorytetowych celów Zarządu i Rady Fundacji Seniora po jej reaktywowaniu.

31 maja 2022 r. ukonstytuowała się nowa Rada Fundacji w składzie: Zbigniew Libera – Przewodniczący, Władysław Fałowski – Zastępca Przewodniczącego oraz Wacław Nitka, Maciej Ostrowski, Jadwiga Szafraniec. Od 15 września 2022 r. Fundacją Seniora kieruje jako Prezes Włodzimierz Naumiuk. W celu dynamicznego przywrócenia fundacji do funkcjonowania zostały podjęte sprawnie odpowiednie decyzje.

Na liście celów działalności Rady i Prezesa było w pierwszej kolejności odwrócenie procesu likwidacji i uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. To wszystko się udało! W styczniu fundacja została zarejestrowana jako OPP, dzięki czemu w przyszłym roku będzie można przekazać jej 1,5% podatku dochodowego” - powiedział Prezes Fundacji Seniora Włodzimierz Naumiuk.

W bieżącym roku musimy doprowadzić do zmian w statucie i przyjęcia zasad pozyskiwania i wydatkowania środków. Zastanawiamy się nad weryfikacją nazwy fundacji, aby jak najlepiej pasowała do celów, które uległy rozszerzeniu. Naszym celem statutowym pozostaje pomaganie biegłym rewidentom seniorom, ale chcemy także wspierać osoby, które jeszcze nie uzyskały statusu seniora, a potrzebują pomocy” – dodał Prezes Fundacji Seniora.

Jak zaznaczył Włodzimierz Naumiuk, bardzo ważna jest rola Biura PIBR i regionalnych oddziałów samorządu w zbieraniu i przekazywaniu fundacji informacji o biegłych rewidentach i biegłych rewidentach seniorach, których sytuacja finansowa jest trudna. „Bądźmy wrażliwi i uważni, nie bójmy się pytać, czy nasze koleżanki i koledzy potrzebują pomocy. Mogę zapewnić, że każde zgłoszenie o tym, że ktoś z naszej społeczności potrzebuje pomocy, będzie wnikliwie przeanalizowane. Planujemy ruszyć z kampanią informacyjną w mediach społecznościowych, a także rozpocząć wizyty w naszych regionalnych oddziałach. Zachęcam do wyznaczenia koordynatorów fundacji w Biurze PIBR i regionalnych oddziałach” – podkreślił Włodzimierz Naumiuk.

W tym roku fundacja wyemitowała i przekazała regionalnym oddziałom PIBR kalendarzyki i cegiełki o nominale 20, 50 i 100 zł, zachęcając do rozpowszechniania ich wśród swoich członków i na organizowanych wydarzeniach. W akcję wspierania fundacji włączyli się też uczestnicy styczniowego posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, którzy po zapoznaniu się z informacją o Fundacji Seniora, przekazali spontanicznie dobrowolne wpłaty na jej konto oraz poparli plan przyszłych prężnych działań, zaprezentowany przez jej prezesa.

Zachęcamy wszystkie osoby, chcące wesprzeć biegłych rewidentów oraz biegłych rewidentów seniorów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, do przekazywania dobrowolnych wpłat na konto Fundacji Seniora. Każda kwota się liczy i stanowi cegiełkę realnej pomocy!

Konto Fundacji Seniora
Bank PKO BP S.A.
97 1020 1042 0000 8502 0279 2968

Celami statutowymi Fundacji Seniora, powołanej w 2011 r. i reaktywowanej w 2022 r., są w szczególności:

- wspieranie biegłych rewidentów i byłych biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej,
- opieka i pomoc społeczna biegłym rewidentom i byłym biegłym rewidentom,
- aktywizacja biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej,
- działalność w zakresie edukacji i nauki,
- współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celami fundacji.

Więcej informacji o Fundacji Seniora na stronie: https://www.pibr.org.pl/pl/samorzad#fundacja-seniora

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl