Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:57, 12.07.2024 r.

Procedury badania ESEF

Udostępniamy przykładowe procedury badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia ESEF.

28 stycznia 2022

22 grudnia 2021 r. weszła w życie uchwała KRBR nr 1975/32a/2021 w sprawie Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3001PL - „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania” („KSUA 3001PL”) (więcej na temat tej uchwały można przeczytać w aktualności pt. „Nowy standard do badania ESEF”).

KSUA 3001PL jest standardem krajowym, tj. nie ma żadnego odpowiednika w jakichkolwiek standardach wydawanych przez IAASB.

Zachęcamy do zgłaszania uwag do standardu, które zostaną przeanalizowane w ramach przeglądu powdrożeniowego tego standardu.

 

Udostępnione dziś przykładowe procedury badania dotyczące KSUA 3001PL stanowią projekt praktycznych wskazówek mających na celu ułatwienie biegłym rewidentom budowania programów badania zgodności sprawozdań finansowych z wymogami Rozporządzenia ESEF. Opracowanie obejmuje m. in.  kluczowe aspekty, które powinno się uwzględnić podczas badania sprawozdania finansowego sporządzonego w jednolitym elektronicznym formacie raportowania. Zwracamy uwagę, że opracowane i stosowane przez biegłych rewidentów procedury powinny uwzględniać specyfikę używanych przez biegłego rewidenta rozwiązań technologicznych. Procedury nie zmieniają ani nie zastępują wymogów KSUA 3001PL. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kierować się brzmieniem Rozporządzenia ESEF oraz uchwały KRBR. Również w tym przypadku, prosimy o zgłaszanie uwag, które mogą stanowić w przyszłości wsparcie w przygotowaniu wskazówek KRBR w tym zakresie.

(pobierz opracowanie tutaj)

 

Dla niektórych z Państwa tego typu badanie będzie pierwszym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie w wymogami rozporządzenia 2019/815. Zapraszamy firmy audytorskie i biegłych rewidentów do dzielenia się swoimi praktycznymi doświadczeniami w tym zakresie.

Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres: katarzyna.korycka@pibr.org.pl.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl