Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:04, 29.09.2023 r.

AICPA & CIMA Money Talks: Zrównoważony rozwój i ESG – wizja dla profesji finansowej

Zapraszamy na wydarzenie organizowane w ramach popularnej serii spotkań AICPA & CIMA Money Talks, podczas których eksperci oraz znane osobistości ze świata finansów i praktycy biznesu omawiają trendy, które mają i będą miały wpływ na ich pracę w przyszłości.

26 kwietnia 2022

Podczas kolejnej edycji spotkania mowa będzie o zrównoważonym rozwoju i ESG. Wśród organizacji, które objęły patronat nad wydarzeniem, jest Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, UN Global Compact Network Poland, Forbes i Kariera w Finansach.

Jak podkreślają organizatorzy, kwestie środowiskowe, społeczne i dot. ładu korporacyjnego (ang. environment, social, governance) dotykają już niemal każdą branżę i sektor. W obecnych czasach zmian i niepewności ekspercka wiedza specjalistów ds. finansów – w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy biznesowej, ujawniania i atestacji informacji ESG – jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Profesja finansowa jest doskonale przygotowana i posiada odpowiednie kwalifikacje, by pomagać firmom, rządom i organizacjom pozarządowym łączyć zrównoważony rozwój ze stabilnością finansową. Finanse, które są odpowiedzialne za analizowanie, zarządzanie i raportowanie przepływu kluczowych informacji, a także posiadają mandat do działania w interesie publicznym oraz wyposażone są w niezbędną wiedzę i przezorność, mogą pomóc wszystkim interesariuszom zmierzyć się z wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i tworzyć długoterminową wartość dla organizacji.

Podczas wydarzenia AICPA & CIMA Money Talks: Zrównoważony rozwój i ESG – wizja dla profesji finansowej, które odbędzie się 12 maja na GPW i online, czołowi eksperci oraz liderzy biznesu i finansów:

  • dokonają przeglądu krajobrazu ESG i globalnego stanu raportowania zrównoważonego rozwoju;
  • przeanalizują efekty powołania International Sustainability Standards Board (ISSB) oraz najważniejsze elementy propozycji SEC dotyczących ujawniania informacji nt. klimatu;
  • omówią kluczową rolę finansów oraz znaczenie wysokiej jakości sprawozdawczości;
  • zbadają wpływ ESG na organizacje oraz zaprezentują sposoby, w jakie specjaliści ds. finansów mogą przemieniać wyzwania w możliwości, które napędzą wzrost i umożliwią długoterminowe tworzenie wartości;
  • podzielą się spostrzeżeniami na temat budowania strategii ESG i inkorporacji potrzeb związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju w ramach istniejących procesów.

Wydarzenie odbędzie się w całości w języku angielskim. 

Zachęcamy do udziału! Szczegóły: https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/Event-area/Money-Talks-Reimagining-Perfomance/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl